ซามัว ซามัว ภาษาไทย การแปล ๑๐๐ ภาษา : จีน ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโครเอเชีย ภาษาคะตะลัน ...

โรงเรียนธุรกิจ
EENI 

ทำธุรกิจใน ซามัว

โครงการปริญญาโทธุรกิจ

EENI -The Global Business Schoolโ รงเรียนธุรกิจ
โครงการปริญญาโทธุรกิจระหว่างประเทศ

Master International Business

EUROPE
ภาษาอัง [en]: SAMOA
ภาษาฮังการี [hu]: Szamoa
ภาษานอร์เวย์ [no]: Vest-Samoa
ภาษากรีก [el]: Σαμόα
ภาษาตุรกี [tr]: Amerikan Samoası
ภาษาลัตเวีย (lv): Rietumsamoa
ภาษาเอสเปรันโต (eo): Samoo
ภาษาไอซ์แลนด์ (is): Samóa
ภาษาจอร์เจีย (ka): სამოა
ภาษาอาร์เมเนีย (hy): Սամոա
ไอริช (ga): Samó

SAMOA = ภาษาสเปน [es] , ภาษาฝรั่งเศส [fr] , ภาษาเยอรมัน [de] , ภาษาดัตช์ [nl] , ภาษาโปรตุเกส [pt] , ภาษาอิตาลี [it] , ภาษาโปแลนด์ [pl] , ภาษาสวีเดน [sv] , ภาษาฟินแลนด์ [fi] , ภาษาสโลวัก [sk] , ภาษาเดนมาร์ก [da] , ภาษาเช็ก [cs] , ภาษาโรมาเนีย [ro] , ภาษาโครเอเชีย [hr] , ภาษาคะตะลัน [ca] , ภาษาลิทัวเนีย [lt] , ภาษาแอลเบเนีย (sq), นอร์เวย์ไนนอรส์ก (nn), ภาษาเอสโทเนีย (et), ภาษาสโลเวเนีย (si), ภาษาตาตาร์ (tt), ภาษาเติร์กเมน (tk), ภาษาบัชคีร์ (ba), (bd), บอสเนีย (bs), เซอร์โบ-โครเอเชีย (sh), ภาษาลิทัวเนีย (lt), ภาษาอาเซอร์ไบจาน (az), ภาษาบาสก์ (eu), ภาษากาลิเซีย (gl), ภาษาอัสตูเรียส (ast), ฝรั่งเศส Provencal (frp), คอร์ซิกา (co), เวลส์ (cy), ภาษาเบรตัน (br),

Cyrillic
ภาษารัสเซีย [ru]: Самоа
ภาษาบัลกาเรีย [bg]: Самоа
ภาษาเซอร์เบีย [rs]: Самоа
ภาษายูเครน [uk]: Самоа
ภาษาเบลารูเชียน (be): Самоа
ภาษามาซิโดเนีย (mk): Самоа
ภาษาชูวัช (cv): SAMOA
ออสเซทิก (os): SAMOA
ภาษาเชเชน (ce): SAMOA
ภาษาคาซัค (kk): Самоа
ทาจิก (tg): Самоа
ภาษามองโกเลีย (mn): Самоа

ASIA
ภาษาเกาหลี [ko]: 사모아
ภาษาญี่ปุ่น [ja]: 西サモア
ภาษาไทย [th]: ซามัว
ภาษาฟิลิปปินส์ [tl]: Samoa
ภาษาอินโดนีเซีย [id]: Samoa
ภาษาเวียดนาม (vi): Xa-moa
ภาษาฮีบรู (he): סמואה
SAMOA= ภาษามาเลย์ (ms), ภาษาชวา (jv), ภาษาซุนดา (su), ภาษาอุซเบก (uz), ภาษาอราเมอิก (arc), ภาษายิดดิช (yi),

INDIA
ภาษาฮินดี [hi]: अमरीकी स‌मोआ
ภาษามาลายาลัม (ml): സമോവ
ภาษาทมิฬ (ta): சமோவா
ภาษาเบงกาลี (bn): সামোয়া
ภาษาคุชราต (gu): સામોઆ
ภาษาเตลูกู (te): సామోఆ
ภาษามราฐี (mr): सामो‌आ
ภาษากันนาดา (kn): ಸಮೋವ
ภาษาปัญจาบ (pa): ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮੋਨਾ
ภาษาดิเวฮิ (dv): ސަމޯއާ
SAMOA= ภาษาอัสสัม (as), ภาษาบาลี (pi),

CHINA
จีน [cn]: 萨摩亚
ภาษาจีนกวางตุ้ง (zh yue): 薩摩亞
SAMOA= ชาวแคะ (hak),

ARABIC
ภาษาอาหรับ [ar]: ساموا
ภาษาอูรดู (ur): ساموا
ภาษาเปอร์เซีย (fa): ساموآ

AFRICA
สวาติ (ss): iSamowa
SAMOA= ภาษาแอฟริคานส์ (af), อิกโบ (ig), อุรา (ee), โซสา (xh), ซูลู (zu), ภาษาสวาฮีลี (sw), โซโทใต้ (st), ภาษาโซมาเลีย (so), โยรูบา (yo), โฮซา (ha),

AMERICA
เกซัว (qu): Samwa
SAMOA= ไอย์มารา (ay), นาวาโฮ (nv), เฮต (ht),

ISO Country Code = WS Continent = Oceania GMT = Dial Code = Voltage =
แผนที่ - ซามัว
ซามัวแผนที่
ประเทศ: ซามัว - ภาษารัสเซีย, ภาษาฮินดี, ภาษาตุรกี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษากรีก, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาดัตช์, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาเกาหลี, ภาษาโปแลนด์, ภาษาสวีเดน, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาสโลวัก