ซามัว ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ WSM ซามัว

ทำธุรกิจใน ซามัว WS (Apia) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI 

ซามัว -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
SAMOA Foreign Trade
หลักล้าน USD
ซามัว -  นำเข้า: 285 นำเข้า/โลก=0.00%. นำเข้า/GDP= 0.0285.
ซามัว -  ส่งออก: 94 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 37.90%.

ซามัว 100 ภาษา
GMT= .  Tel= .  Volt= .  ภูมิศาสตร์: -172.159,-13.758,5
SAMOA SAMOA Exports
SAMOA Exportaciones SAMOA
SAMOA Exportations SAMOA
Samoa Exportação Samoa

ซามัว  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า