วานัวตู วานัวตู ภาษาไทย การแปล ๑๐๐ ภาษา : จีน ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโครเอเชีย ภาษาคะตะลัน ...

โรงเรียนธุรกิจ
EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ 

ทำธุรกิจใน วานัวตู

โครงการปริญญาโทธุรกิจ

EENI -The Global Business Schoolโ รงเรียนธุรกิจ
โครงการปริญญาโทธุรกิจระหว่างประเทศ

Master International Business

EUROPE
ภาษาอัง [en]: VANUATU
ภาษาสเปน [es]: VANUATÚ
ภาษากรีก [el]: Βανουάτου
ภาษาเติร์กเมน (tk): Wanuatu
ภาษาเอสเปรันโต (eo): Vanuatuo
ภาษาไอซ์แลนด์ (is): Vanúatú
ภาษาจอร์เจีย (ka): ვანუატუ
ภาษาอาร์เมเนีย (hy): Վանուատու
ไอริช (ga): Vanuatú

VANUATU = ภาษาฝรั่งเศส [fr] , ภาษาเยอรมัน [de] , ภาษาดัตช์ [nl] , ภาษาโปรตุเกส [pt] , ภาษาอิตาลี [it] , ภาษาโปแลนด์ [pl] , ภาษาฮังการี [hu] , ภาษาสวีเดน [sv] , ภาษานอร์เวย์ [no] , ภาษาฟินแลนด์ [fi] , ภาษาสโลวัก [sk] , ภาษาเดนมาร์ก [da] , ภาษาเช็ก [cs] , ภาษาโรมาเนีย [ro] , ภาษาโครเอเชีย [hr] , ภาษาตุรกี [tr] , ภาษาคะตะลัน [ca] , ภาษาลิทัวเนีย [lt] , ภาษาแอลเบเนีย (sq), นอร์เวย์ไนนอรส์ก (nn), ภาษาเอสโทเนีย (et), ภาษาลัตเวีย (lt), ภาษาสโลเวเนีย (si), ภาษาตาตาร์ (tt), ภาษาบัชคีร์ (ba), (bd), บอสเนีย (bs), เซอร์โบ-โครเอเชีย (sh), ภาษาลิทัวเนีย (lt), ภาษาอาเซอร์ไบจาน (az), ภาษาบาสก์ (eu), ภาษากาลิเซีย (gl), ภาษาอัสตูเรียส (ast), ฝรั่งเศส Provencal (frp), คอร์ซิกา (co), เวลส์ (cy), ภาษาเบรตัน (br),

Cyrillic
ภาษารัสเซีย [ru]: Вануату
ภาษาบัลกาเรีย [bg]: Вануату
ภาษาเซอร์เบีย [rs]: Вануату
ภาษายูเครน [uk]: Вануату
ภาษาเบลารูเชียน (be): Вануату
ภาษามาซิโดเนีย (mk): Vanuatu
ภาษาชูวัช (cv): VANUATU
ออสเซทิก (os): Вануату
ภาษาเชเชน (ce): VANUATU
ภาษาคาซัค (kk): Уануату
ทาจิก (tg): Вануату
ภาษามองโกเลีย (mn): Вануата

ASIA
ภาษาเกาหลี [ko]: 바누아투
ภาษาญี่ปุ่น [ja]: バヌアツ
ภาษาไทย [th]: วานัวตู
ภาษาฟิลิปปินส์ [tl]: Vanuatu
ภาษาอินโดนีเซีย [id]: Vanuatu
ภาษาเวียดนาม (vi): Va-nu-a-tu
ภาษาฮีบรู (he): ונואטו
VANUATU= ภาษามาเลย์ (ms), ภาษาชวา (jv), ภาษาซุนดา (su), ภาษาอุซเบก (uz), ภาษาอราเมอิก (arc), ภาษายิดดิช (yi),

INDIA
ภาษาฮินดี [hi]: वानुआतु
ภาษามาลายาลัม (ml): വണാടൌ
ภาษาทมิฬ (ta): வானுவாட்டு
ภาษาเบงกาลี (bn): ভানুয়াটু
ภาษาคุชราต (gu): વનુઆટુ
ภาษาเตลูกู (te): వనువాటు
ภาษามราฐี (mr): वनातु
ภาษากันนาดา (kn): ವನುವಾಟು
ภาษาปัญจาบ (pa): ਵਾਨੂਟੂ
ภาษาดิเวฮิ (dv): ވަނުއާޓޫ
VANUATU= ภาษาอัสสัม (as), ภาษาบาลี (pi),

CHINA
จีน [cn]: 瓦努阿图
ภาษาจีนกวางตุ้ง (zh yue): 瓦努阿圖
VANUATU= ชาวแคะ (hak),

ARABIC
ภาษาอาหรับ [ar]: فانواتو
ภาษาอูรดู (ur): وانواٹو
ภาษาเปอร์เซีย (fa): وانواتو

AFRICA
สวาติ (ss): iVanawuthu
VANUATU= ภาษาแอฟริคานส์ (af), อิกโบ (ig), อุรา (ee), โซสา (xh), ซูลู (zu), ภาษาสวาฮีลี (sw), โซโทใต้ (st), ภาษาโซมาเลีย (so), โยรูบา (yo), โฮซา (ha),

AMERICA
เกซัว (qu): Wanwatu
เฮต (ht): Vanwatou
VANUATU= ไอย์มารา (ay), นาวาโฮ (nv),

ISO Country Code = VU Continent = Asia GMT = +11:00 Dial Code = 678 Voltage = 220v
แผนที่ - วานัวตู
วานัวตูแผนที่
ประเทศ: วานัวตู - ภาษารัสเซีย, ภาษาฮินดี, ภาษาตุรกี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษากรีก, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาดัตช์, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาเกาหลี, ภาษาโปแลนด์, ภาษาสวีเดน, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาสโลวัก