วานัวตู ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ VUT วานัวตู

ทำธุรกิจใน วานัวตู VU (Port Vila) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

วานัวตู -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
VANUATU Foreign Trade
หลักล้าน USD
วานัวตู -  นำเข้า: 233 นำเข้า/โลก=0.00%. นำเข้า/GDP= 0.0233.
วานัวตู -  ส่งออก: 205 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 75.52%.

วานัวตู 100 ภาษา
GMT= +11:00.  Tel= 678.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 167.718,-16.255,5
VANUATU VANUATU Exports
VANUATÚ Exportaciones VANUATÚ
VANUATU Exportations VANUATU
Vanuatu Exportação Vanuatu

วานัวตู  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า