เวียดนาม ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ VNM เวียดนาม

ทำธุรกิจใน เวียดนาม VN (Hanoi) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

เวียดนาม -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
VIETNAM Foreign Trade
หลักล้าน USD
เวียดนาม -  นำเข้า: 36,880 นำเข้า/โลก=0.36%. นำเข้า/GDP= 3.688.
เวียดนาม -  ส่งออก: 32,230 ส่งออก/โลก=0.31%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 27.29%.  

เวียดนาม เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 50.01
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 253200 (PPP)
รายตัว: 3,000 USD
World 9,300
สกุลเงิน  (ISO= VND)
ประชากร: 84,402,966
ว่างงาน: 5.50%
Km2= 329,560.00

เวียดนาม  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 51,0
ธุรกิจ= 61,7
การค้าขาย= 63,4
รัฐบาล 77,3
สกุลเงิน= 67
การลงทุน= 30
การเงิน= 30
ลิขสิทธิ์= 10
ความเสียหาย= 26
แรงงาน= 70,0
100 Best
ความเสียหาย= 2,7
10 โปร่งใส

เวียดนาม ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (AEPC), สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


เวียดนาม ส่งออก เวียดนาม หลักสูตร การทำธุรกิจใน เวียดนาม    Hanoi 
Asia Việt Nam  (Vietnamese).  Hanoi, Lao Cai, Hue, Da Nang, Ho Chi Minh, Long Xuyen, Can Tho, Hong Gai, Vinh.  ภาษา: Vietnamese Tiếng Việt (vi).  สกุลเงิน: dong ().  ISO = VN  ISO3 = VNM. 

เวียดนาม 100 ภาษา
GMT= +7:00.  Tel= 84 (4).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 106.3,16.65,5
VIETNAM VIETNAM Exports
VIETNÁM Exportaciones VIETNÁM
VENVIÊT-NAM Exportations VENVIÊT-NAM
Vietname Exportação Vietname

เวียดนาม  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า