แทนซาเนีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ TZA แทนซาเนีย

ทำธุรกิจใน แทนซาเนีย TZ (Dodoma) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

แทนซาเนีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
TANZANIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
แทนซาเนีย -  นำเข้า: 2,391 นำเข้า/โลก=0.02%. นำเข้า/GDP= 0.2391.
แทนซาเนีย -  ส่งออก: 1,581 ส่งออก/โลก=0.02%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 14.79%.  

แทนซาเนีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 40.36
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 26850 (PPP)
รายตัว: 700 USD
World 9,300
สกุลเงิน TSh (ISO= TZS)
ประชากร: 37,445,392
ว่างงาน: %
Km2= 945,087.00

แทนซาเนีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 58,3
ธุรกิจ= 48,1
การค้าขาย= 75,6
รัฐบาล 83,4
สกุลเงิน= 73,4
การลงทุน= 60
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 32
แรงงาน= 49,9
100 Best
ความเสียหาย= 3
10 โปร่งใส

แทนซาเนีย ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, ตลาดสำหรับภาคใต้แอฟริกาตะวันออกและ (COMESA), EAC, SADC, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


แทนซาเนีย ส่งออก แทนซาเนีย หลักสูตร การทำธุรกิจใน แทนซาเนีย    Dodoma 
Africa Tanzania  (Tanzanian).  Dar es Salaam, Tabora, Lindi, Songea, Mbeya, Iring, Kigoma, Zanzibar, Arusha, Bukoba.  ภาษา: Swahili Kiswahili (sw).  สกุลเงิน: shilling (TSh).  ISO = TZ  ISO3 = TZA. 

แทนซาเนีย 100 ภาษา
GMT= +3:00.  Tel= 255 (61).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 34.823,-6.27,5
TANZANIA TANZANIA Exports
TANZANIA Exportaciones TANZANIA
TANZANIE Exportations TANZANIE
Tanzânia Exportação Tanzânia

แทนซาเนีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า