ตูวาลู ตูวาลู ภาษาไทย การแปล ๑๐๐ ภาษา : จีน ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโครเอเชีย ภาษาคะตะลัน ...

โรงเรียนธุรกิจ
EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ 

ทำธุรกิจใน ตูวาลู

โครงการปริญญาโทธุรกิจ

EENI -The Global Business Schoolโ รงเรียนธุรกิจ
โครงการปริญญาโทธุรกิจระหว่างประเทศ

Master International Business

EUROPE
ภาษาอัง [en]: TUVALU
ภาษากรีก [el]: Τουβαλού
ภาษาเอสเปรันโต (eo): Tuvalo
ภาษาไอซ์แลนด์ (is): Túvalúeyjar
ภาษาจอร์เจีย (ka): ტუვალუ
ภาษาอาร์เมเนีย (hy): Տուվալու
เวลส์ (cy): Twfalw

TUVALU = ภาษาสเปน [es] , ภาษาฝรั่งเศส [fr] , ภาษาเยอรมัน [de] , ภาษาดัตช์ [nl] , ภาษาโปรตุเกส [pt] , ภาษาอิตาลี [it] , ภาษาโปแลนด์ [pl] , ภาษาฮังการี [hu] , ภาษาสวีเดน [sv] , ภาษานอร์เวย์ [no] , ภาษาฟินแลนด์ [fi] , ภาษาสโลวัก [sk] , ภาษาเดนมาร์ก [da] , ภาษาเช็ก [cs] , ภาษาโรมาเนีย [ro] , ภาษาโครเอเชีย [hr] , ภาษาตุรกี [tr] , ภาษาคะตะลัน [ca] , ภาษาลิทัวเนีย [lt] , ภาษาแอลเบเนีย (sq), นอร์เวย์ไนนอรส์ก (nn), ภาษาเอสโทเนีย (et), ภาษาลัตเวีย (lt), ภาษาสโลเวเนีย (si), ภาษาตาตาร์ (tt), ภาษาเติร์กเมน (tk), ภาษาบัชคีร์ (ba), (bd), บอสเนีย (bs), เซอร์โบ-โครเอเชีย (sh), ภาษาลิทัวเนีย (lt), ภาษาอาเซอร์ไบจาน (az), ภาษาบาสก์ (eu), ภาษากาลิเซีย (gl), ภาษาอัสตูเรียส (ast), ฝรั่งเศส Provencal (frp), คอร์ซิกา (co), ไอริช (ga), ภาษาเบรตัน (br),

Cyrillic
ภาษารัสเซีย [ru]: Тувалу
ภาษาบัลกาเรีย [bg]: Тувалу
ภาษาเซอร์เบีย [rs]: Тувалу
ภาษายูเครน [uk]: Тувалу
ภาษาเบลารูเชียน (be): Тувалу
ภาษามาซิโดเนีย (mk): Tuvalu
ภาษาชูวัช (cv): TUVALU
ออสเซทิก (os): Тувалу
ภาษาเชเชน (ce): TUVALU
ภาษาคาซัค (kk): Туалу
ทาจิก (tg): Тувалу
ภาษามองโกเลีย (mn): Тувалу

ASIA
ภาษาเกาหลี [ko]: 투발루
ภาษาญี่ปุ่น [ja]: ツバル
ภาษาไทย [th]: ตูวาลู
ภาษาฟิลิปปินส์ [tl]: Tuvalu
ภาษาอินโดนีเซีย [id]: Tuvalu
ภาษาเวียดนาม (vi): Tu-va-lu
ภาษาฮีบรู (he): טובאלו
TUVALU= ภาษามาเลย์ (ms), ภาษาชวา (jv), ภาษาซุนดา (su), ภาษาอุซเบก (uz), ภาษาอราเมอิก (arc), ภาษายิดดิช (yi),

INDIA
ภาษาฮินดี [hi]: तुवालू
ภาษามาลายาลัม (ml): ടുവാലു
ภาษาทมิฬ (ta): துவாலு
ภาษาเบงกาลี (bn): টুভালু
ภาษาคุชราต (gu): તુવાલુ
ภาษาเตลูกู (te): తువాలు
ภาษากันนาดา (kn): ತುವಾಲು
ภาษาปัญจาบ (pa): ਟੂਵਾਲੂ
ภาษาดิเวฮิ (dv): ތުވާލޫ
TUVALU= ภาษามราฐี (mr), ภาษาอัสสัม (as), ภาษาบาลี (pi),

CHINA
จีน [cn]: 圖瓦盧
ภาษาจีนกวางตุ้ง (zh yue): 圖瓦盧
TUVALU= ชาวแคะ (hak),

ARABIC
ภาษาอาหรับ [ar]: توفالو
ภาษาอูรดู (ur): ٹوالو
ภาษาเปอร์เซีย (fa): تووالو

AFRICA
สวาติ (ss): iThuvalu
TUVALU= ภาษาแอฟริคานส์ (af), อิกโบ (ig), อุรา (ee), โซสา (xh), ซูลู (zu), ภาษาสวาฮีลี (sw), โซโทใต้ (st), ภาษาโซมาเลีย (so), โยรูบา (yo), โฮซา (ha),

AMERICA
เกซัว (qu): Tuwalu
เฮต (ht): Touvalou
TUVALU= ไอย์มารา (ay), นาวาโฮ (nv),

ISO Country Code = TV Continent = Asia GMT = +12:00 Dial Code = 688 Voltage = 110/220v
แผนที่ - ตูวาลู
ตูวาลูแผนที่
ประเทศ: ตูวาลู - ภาษารัสเซีย, ภาษาฮินดี, ภาษาตุรกี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษากรีก, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาดัตช์, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาเกาหลี, ภาษาโปแลนด์, ภาษาสวีเดน, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาสโลวัก