ตรินิแดดและโตเบโก ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ TTO ตรินิแดดและโตเบโก

ทำธุรกิจใน ตรินิแดดและโตเบโก TT (Port of Spain) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

ตรินิแดดและโตเบโก -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
TRINIDAD AND TOBAGO Foreign Trade
หลักล้าน USD
ตรินิแดดและโตเบโก -  นำเข้า: 6,011 นำเข้า/โลก=0.06%. นำเข้า/GDP= 0.6011.
ตรินิแดดและโตเบโก -  ส่งออก: 9,161 ส่งออก/โลก=0.09%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 108.99%.

ตรินิแดดและโตเบโก 100 ภาษา
GMT= -4:00.  Tel= 1 809.  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: -61.253,10.468,5
TRINIDAD AND TOBAGO TRINIDAD AND TOBAGO Exports
TRINIDAD TOBAGO Exportaciones TRINIDAD TOBAGO
TRINITÉ-ET-TOBAGO Exportations TRINITÉ-ET-TOBAGO
Trindade e Tobago Exportação Trindade e Tobago

ตรินิแดดและโตเบโก  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า