ตุรกี ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ TUR ตุรกี

ทำธุรกิจใน ตุรกี TR (Ankara) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

ตุรกี -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
TURKEY Foreign Trade
หลักล้าน USD
ตุรกี -  นำเข้า: 101,200 นำเข้า/โลก=0.99%. นำเข้า/GDP= 10.12.
ตุรกี -  ส่งออก: 72,490 ส่งออก/โลก=0.70%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 31.43%.  

ตุรกี เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 66.42
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 552700 (PPP)
รายตัว: 7,900 USD
World 9,300
สกุลเงิน YTL (ISO= TRY)
ประชากร: 70,413,958
ว่างงาน: 10.00%
Km2= 780,580.00

ตุรกี  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 61,6
ธุรกิจ= 69,9
การค้าขาย= 86,6
รัฐบาล 83,4
สกุลเงิน= 71,1
การลงทุน= 50
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 50
ความเสียหาย= 41
แรงงาน= 40,3
100 Best
ความเสียหาย= 4,6
10 โปร่งใส

ตุรกี ตกลง: ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ตุรกี ส่งออก ตุรกี หลักสูตร การทำธุรกิจใน ตุรกี    Ankara 
Europe Türkiye  (Turkish; a Turk).  Ankara, Istanbul, Izmir, Bursa, Aliaga, Antalaya, Konya, Kayseri, Samsun, Sakarya, Kocaeli.  ภาษา: Turkish (tr).  สกุลเงิน: new Turkish lira (YTL).  ISO = TR  ISO3 = TUR. 

ตุรกี 100 ภาษา
GMT= +2:00.  Tel= 90 312.  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 35.179,39.06,5
TURKEY TURKEY Exports
TURQUÍA Exportaciones TURQUÍA
TURQUIE Exportations TURQUIE
Turquia Exportação Turquia

ตุรกี  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า