ตองกา ตองกา ภาษาไทย การแปล ๑๐๐ ภาษา : จีน ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโครเอเชีย ภาษาคะตะลัน ...

โรงเรียนธุรกิจ
EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ 

ทำธุรกิจใน ตองกา

โครงการปริญญาโทธุรกิจ

EENI -The Global Business Schoolโ รงเรียนธุรกิจ
โครงการปริญญาโทธุรกิจระหว่างประเทศ

Master International Business

EUROPE
ภาษาอัง [en]: TONGA
ภาษากรีก [el]: Τόγκα
ภาษาเอสเปรันโต (eo): Tongo
ภาษาจอร์เจีย (ka): ტონგა
ภาษาอาร์เมเนีย (hy): Տոնգա
ไอริช (ga): Ton

TONGA = ภาษาสเปน [es] , ภาษาฝรั่งเศส [fr] , ภาษาเยอรมัน [de] , ภาษาดัตช์ [nl] , ภาษาโปรตุเกส [pt] , ภาษาอิตาลี [it] , ภาษาโปแลนด์ [pl] , ภาษาฮังการี [hu] , ภาษาสวีเดน [sv] , ภาษานอร์เวย์ [no] , ภาษาฟินแลนด์ [fi] , ภาษาสโลวัก [sk] , ภาษาเดนมาร์ก [da] , ภาษาเช็ก [cs] , ภาษาโรมาเนีย [ro] , ภาษาโครเอเชีย [hr] , ภาษาตุรกี [tr] , ภาษาคะตะลัน [ca] , ภาษาลิทัวเนีย [lt] , ภาษาแอลเบเนีย (sq), นอร์เวย์ไนนอรส์ก (nn), ภาษาเอสโทเนีย (et), ภาษาลัตเวีย (lt), ภาษาสโลเวเนีย (si), ภาษาตาตาร์ (tt), ภาษาเติร์กเมน (tk), ภาษาบัชคีร์ (ba), (bd), บอสเนีย (bs), เซอร์โบ-โครเอเชีย (sh), ภาษาลิทัวเนีย (lt), ภาษาไอซ์แลนด์ (is), ภาษาอาเซอร์ไบจาน (az), ภาษาบาสก์ (eu), ภาษากาลิเซีย (gl), ภาษาอัสตูเรียส (ast), ฝรั่งเศส Provencal (frp), คอร์ซิกา (co), เวลส์ (cy), ภาษาเบรตัน (br),

Cyrillic
ภาษารัสเซีย [ru]: Тонга
ภาษาบัลกาเรีย [bg]: Тонга
ภาษาเซอร์เบีย [rs]: Тонга
ภาษายูเครน [uk]: Тонга
ภาษาเบลารูเชียน (be): Тонга
ภาษามาซิโดเนีย (mk): Тонга
ภาษาชูวัช (cv): TONGA
ออสเซทิก (os): Тонгæ
ภาษาเชเชน (ce): TONGA
ภาษาคาซัค (kk): Тонга
ทาจิก (tg): Тонга
ภาษามองโกเลีย (mn): Тонга

ASIA
ภาษาเกาหลี [ko]: 통가
ภาษาญี่ปุ่น [ja]: トンガ
ภาษาไทย [th]: ตองกา
ภาษาฟิลิปปินส์ [tl]: Tonga
ภาษาอินโดนีเซีย [id]: Tonga
ภาษาเวียดนาม (vi): Tông-ga
ภาษาฮีบรู (he): טונגה
TONGA= ภาษามาเลย์ (ms), ภาษาชวา (jv), ภาษาซุนดา (su), ภาษาอุซเบก (uz), ภาษาอราเมอิก (arc), ภาษายิดดิช (yi),

INDIA
ภาษาฮินดี [hi]: टोंगा
ภาษามาลายาลัม (ml): ടോംഗ
ภาษาทมิฬ (ta): டோங்கா
ภาษาเบงกาลี (bn): টোঙ্গা
ภาษาคุชราต (gu): ટોંગા
ภาษาเตลูกู (te): టోంగా
ภาษากันนาดา (kn): ಟೋಂಗ
ภาษาปัญจาบ (pa): ਟਾਂਗਾ
ภาษาดิเวฮิ (dv): ޓޮންގާ
TONGA= ภาษามราฐี (mr), ภาษาอัสสัม (as), ภาษาบาลี (pi),

CHINA
จีน [cn]: 東加
ภาษาจีนกวางตุ้ง (zh yue): 湯加
TONGA= ชาวแคะ (hak),

ARABIC
ภาษาอาหรับ [ar]: تونجا
ภาษาอูรดู (ur): تونگ
ภาษาเปอร์เซีย (fa): تونگا

AFRICA
สวาติ (ss): iThonga
TONGA= ภาษาแอฟริคานส์ (af), อิกโบ (ig), อุรา (ee), โซสา (xh), ซูลู (zu), ภาษาสวาฮีลี (sw), โซโทใต้ (st), ภาษาโซมาเลีย (so), โยรูบา (yo), โฮซา (ha),

AMERICA
เกซัว (qu): Tunga
TONGA= ไอย์มารา (ay), นาวาโฮ (nv), เฮต (ht),

ISO Country Code = TO Continent = Asia GMT = -11:00 Dial Code = 676 Voltage = 220v
แผนที่ - ตองกา
ตองกาแผนที่
ประเทศ: ตองกา - ภาษารัสเซีย, ภาษาฮินดี, ภาษาตุรกี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษากรีก, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาดัตช์, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาเกาหลี, ภาษาโปแลนด์, ภาษาสวีเดน, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาสโลวัก