ตูนิเซีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ TUN ตูนิเซีย

ทำธุรกิจใน ตูนิเซีย TN (Tunis) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

ตูนิเซีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
TUNISIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
ตูนิเซีย -  นำเข้า: 12,860 นำเข้า/โลก=0.13%. นำเข้า/GDP= 1.286.
ตูนิเซีย -  ส่งออก: 10,300 ส่งออก/โลก=0.10%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 30.08%.  

ตูนิเซีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 65.12
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 76990 (PPP)
รายตัว: 7,600 USD
World 9,300
สกุลเงิน D (ISO= TND)
ประชากร: 10,175,014
ว่างงาน: 13.50%
Km2= 163,610.00

ตูนิเซีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 58,0
ธุรกิจ= 81,6
การค้าขาย= 53
รัฐบาล 78,3
สกุลเงิน= 78,4
การลงทุน= 30
การเงิน= 30
ลิขสิทธิ์= 50
ความเสียหาย= 42
แรงงาน= 60,1
100 Best
ความเสียหาย= 4,4
10 โปร่งใส

ตูนิเซีย ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, สันนิบาตอาหรับ, ESCWA, ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ตูนิเซีย ส่งออก ตูนิเซีย หลักสูตร การทำธุรกิจใน ตูนิเซีย    Tunis 
Africa تونس  (Tunisian).  Tunis, Nabeul, Mahdia, Sfax, Gabes, Gafsa, Tozeur, Beja.  ภาษา: French Français Arabic العربية (fr ar).  สกุลเงิน: dinar (D).  ISO = TN  ISO3 = TUN. 

ตูนิเซีย 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 216 (1).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 9.561,34.11,5
TUNISIA TUNISIA Exports
TÚNEZ Exportaciones TÚNEZ
TUNISIE Exportations TUNISIE
Tunísia Exportação Tunísia

ตูนิเซีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า