เติร์กเมนิสถาน ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ TKM เติร์กเมนิสถาน

ทำธุรกิจใน เติร์กเมนิสถาน TM (Ashgabat) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

เติร์กเมนิสถาน -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
TURKMENISTAN Foreign Trade
หลักล้าน USD
เติร์กเมนิสถาน -  นำเข้า: 4,175 นำเข้า/โลก=0.04%. นำเข้า/GDP= 0.4175.
เติร์กเมนิสถาน -  ส่งออก: 4,700 ส่งออก/โลก=0.05%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 29.56%.  

เติร์กเมนิสถาน เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์:
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 30020 (PPP)
รายตัว: 6,100 USD
World 9,300
สกุลเงิน manat (ISO= TMM)
ประชากร: 5,042,920
ว่างงาน: 60.00%
Km2= 488,100.00

เติร์กเมนิสถาน  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 44,2
ธุรกิจ= 30,0
การค้าขาย= 79,2
รัฐบาล 93,6
สกุลเงิน= 68
การลงทุน= 10
การเงิน= 10
ลิขสิทธิ์= 10
ความเสียหาย= 20
แรงงาน= 30,0
100 Best
ความเสียหาย= 1,8
10 โปร่งใส

เติร์กเมนิสถาน ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


เติร์กเมนิสถาน ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ เติร์กเมนิสถาน    Ashgabat 
Asia Türkmenistan  (Turkmen).  Ashgabat, Mary, Gusgy, Atamyrat, Dasoguz, Turkmenabat, Turkemnbasy, Gyzylarbat.  ภาษา: Turkmen (tk).  สกุลเงิน: manat; manat [pl. invar.] (manat).  ISO = TM  ISO3 = TKM. 

เติร์กเมนิสถาน 100 ภาษา
GMT= +5:00.  Tel= 7 (3632).  Volt= .  ภูมิศาสตร์: 58.39,39.218,5
TURKMENISTAN TURKMENISTAN Exports
TURKMENISTÁN Exportaciones TURKMENISTÁN
TURKMÉNISTAN Exportations TURKMÉNISTAN
Turquemenistão Exportação Turquemenistão

เติร์กเมนิสถาน  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า