โตโก โตโก ภาษาไทย การแปล ๑๐๐ ภาษา : จีน ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโครเอเชีย ภาษาคะตะลัน ...

โรงเรียนธุรกิจ
EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

ทำธุรกิจใน โตโก

โครงการปริญญาโทธุรกิจ

EENI -The Global Business Schoolโ รงเรียนธุรกิจ
โครงการปริญญาโทธุรกิจระหว่างประเทศ

Master International Business

EUROPE
ภาษาอัง [en]: TOGO
ภาษากรีก [el]: Τόγκο
ภาษาลิทัวเนีย [lt]: Togas
ภาษาตาตาร์ (tt): Togolese Cömhüriäte
ภาษาเอสเปรันโต (eo): Togolando
ภาษาลิทัวเนีย (lt): Togas
ภาษาไอซ์แลนด์ (is): Tógó
ภาษาจอร์เจีย (ka): ტოგო
ภาษาอาเซอร์ไบจาน (az): Toqo
ภาษาอาร์เมเนีย (hy): Տոգո
ฝรั่งเศส Provencal (frp): Togô
ไอริช (ga):

TOGO = ภาษาสเปน [es] , ภาษาฝรั่งเศส [fr] , ภาษาเยอรมัน [de] , ภาษาดัตช์ [nl] , ภาษาโปรตุเกส [pt] , ภาษาอิตาลี [it] , ภาษาโปแลนด์ [pl] , ภาษาฮังการี [hu] , ภาษาสวีเดน [sv] , ภาษานอร์เวย์ [no] , ภาษาฟินแลนด์ [fi] , ภาษาสโลวัก [sk] , ภาษาเดนมาร์ก [da] , ภาษาเช็ก [cs] , ภาษาโรมาเนีย [ro] , ภาษาโครเอเชีย [hr] , ภาษาตุรกี [tr] , ภาษาคะตะลัน [ca] , ภาษาแอลเบเนีย (sq), นอร์เวย์ไนนอรส์ก (nn), ภาษาเอสโทเนีย (et), ภาษาลัตเวีย (lt), ภาษาสโลเวเนีย (si), ภาษาเติร์กเมน (tk), ภาษาบัชคีร์ (ba), (bd), บอสเนีย (bs), เซอร์โบ-โครเอเชีย (sh), ภาษาบาสก์ (eu), ภาษากาลิเซีย (gl), ภาษาอัสตูเรียส (ast), คอร์ซิกา (co), เวลส์ (cy), ภาษาเบรตัน (br),

Cyrillic
ภาษารัสเซีย [ru]: Того
ภาษาบัลกาเรีย [bg]: Того
ภาษาเซอร์เบีย [rs]: Того
ภาษายูเครน [uk]: Того
ภาษาเบลารูเชียน (be): Таго
ภาษามาซิโดเนีย (mk): Того
ภาษาชูวัช (cv): TOGO
ออสเซทิก (os): TOGO
ภาษาเชเชน (ce): TOGO
ภาษาคาซัค (kk): TOGO
ทาจิก (tg): Того
ภาษามองโกเลีย (mn): Того

ASIA
ภาษาเกาหลี [ko]: 토고
ภาษาญี่ปุ่น [ja]: トーゴ
ภาษาไทย [th]: โตโก
ภาษาฟิลิปปินส์ [tl]: Togo
ภาษาอินโดนีเซีย [id]: Togo
ภาษาเวียดนาม (vi): Tô-gô
ภาษาฮีบรู (he): טוגו
TOGO= ภาษามาเลย์ (ms), ภาษาชวา (jv), ภาษาซุนดา (su), ภาษาอุซเบก (uz), ภาษาอราเมอิก (arc), ภาษายิดดิช (yi),

INDIA
ภาษาฮินดี [hi]: टोगो
ภาษามาลายาลัม (ml): ടോഗോ
ภาษาทมิฬ (ta): டோகோ
ภาษาเบงกาลี (bn): টোগো
ภาษาคุชราต (gu): ટોગો
ภาษาเตลูกู (te): టోగో
ภาษามราฐี (mr): टोगो
ภาษากันนาดา (kn): ಟೊಗೊ
ภาษาปัญจาบ (pa): ਟੋਗੋ
TOGO= ภาษาอัสสัม (as), ภาษาดิเวฮิ (dv), ภาษาบาลี (pi),

CHINA
จีน [cn]: 多哥
ภาษาจีนกวางตุ้ง (zh yue): 多哥
TOGO= ชาวแคะ (hak),

ARABIC
ภาษาอาหรับ [ar]: توجو
ภาษาอูรดู (ur): ٹوگو
ภาษาเปอร์เซีย (fa): توگو

AFRICA
สวาติ (ss): iThogo
ภาษาโซมาเลีย (so): Toogo
TOGO= ภาษาแอฟริคานส์ (af), อิกโบ (ig), อุรา (ee), โซสา (xh), ซูลู (zu), ภาษาสวาฮีลี (sw), โซโทใต้ (st), โยรูบา (yo), โฮซา (ha),

AMERICA
เกซัว (qu): Tu
TOGO= ไอย์มารา (ay), นาวาโฮ (nv), เฮต (ht),

ISO Country Code = TG Continent = Africa GMT = +0:00 Dial Code = 228 Voltage = 110/220v
แผนที่ - โตโก
โตโกแผนที่
ประเทศ: โตโก - ภาษารัสเซีย, ภาษาฮินดี, ภาษาตุรกี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษากรีก, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาดัตช์, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาเกาหลี, ภาษาโปแลนด์, ภาษาสวีเดน, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาสโลวัก