โตโก ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ TGO โตโก

ทำธุรกิจใน โตโก TG (Lom) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

โตโก -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
TOGO Foreign Trade
หลักล้าน USD
โตโก -  นำเข้า: 1,047 นำเข้า/โลก=0.01%. นำเข้า/GDP= 0.1047.
โตโก -  ส่งออก: 768 ส่งออก/โลก=0.01%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 20.28%.  

โตโก เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 50.23
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 8948 (PPP)
รายตัว: 1,700 USD
World 9,300
สกุลเงิน CFAF (ISO= XOF)
ประชากร: 5,548,702
ว่างงาน: %
Km2= 56,785.00

โตโก  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 48,7
ธุรกิจ= 36,6
การค้าขาย= 70,6
รัฐบาล 86,6
สกุลเงิน= 81,5
การลงทุน= 30
การเงิน= 30
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 23
แรงงาน= 44,7
100 Best
ความเสียหาย= 2,7
10 โปร่งใส

โตโก ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


โตโก ส่งออก โตโก หลักสูตร การทำธุรกิจใน โตโก    Lom 
Africa Togo  (Togolese).  Lomé, Aneho, Kpeme, Notse, Kara, Mango, Bassar, Sokode.  ภาษา: French Français (fr).  สกุลเงิน: CFA franct financi (CFAF).  ISO = TG  ISO3 = TGO. 

โตโก 100 ภาษา
GMT= +0:00.  Tel= 228.  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 0.975,8.53,5
TOGO TOGO Exports
TOGO Exportaciones TOGO
TOGO Exportations TOGO
Togo Exportação Togo

โตโก  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า