ชาด ชาด ภาษาไทย การแปล ๑๐๐ ภาษา : จีน ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโครเอเชีย ภาษาคะตะลัน ...

โรงเรียนธุรกิจ
EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

ทำธุรกิจใน ชาด

โครงการปริญญาโทธุรกิจ

EENI -The Global Business Schoolโ รงเรียนธุรกิจ
โครงการปริญญาโทธุรกิจระหว่างประเทศ

Master International Business

EUROPE
ภาษาอัง [en]: CHAD
ภาษาฝรั่งเศส [fr]: TCHAD
ภาษาเยอรมัน [de]: Tschad
ภาษาดัตช์ [nl]: Tsjaad
ภาษาโปรตุเกส [pt]: Chade
ภาษาอิตาลี [it]: Ciad
ภาษาโปแลนด์ [pl]: Czad
ภาษาฮังการี [hu]: Csd
ภาษาสวีเดน [sv]: Tchad
ภาษานอร์เวย์ [no]: Tchad
ภาษาฟินแลนด์ [fi]: Tad
ภาษาสโลวัก [sk]: Čad
ภาษาเดนมาร์ก [da]: Tchad
ภาษาเช็ก [cs]: Čad
ภาษาโรมาเนีย [ro]: Ciad
ภาษาโครเอเชีย [hr]: Čad
ภาษากรีก [el]: Τσαντ
ภาษาตุรกี [tr]: ad
ภาษาคะตะลัน [ca]: Txad
ภาษาลิทัวเนีย [lt]: Čadas
ภาษาแอลเบเนีย (sq): Cad
นอร์เวย์ไนนอรส์ก (nn): Tsjad
ภาษาเอสโทเนีย (et): Taad
ภาษาลัตเวีย (lv): Čada
ภาษาสโลเวเนีย (si): Čad
ภาษาตาตาร์ (tt): Tad
ภาษาเติร์กเมน (tk): ad
บอสเนีย (bs): Čad
เซอร์โบ-โครเอเชีย (sh): Čad
ภาษาเอสเปรันโต (eo): Ĉado
ภาษาลิทัวเนีย (lt): Čadas
ภาษาไอซ์แลนด์ (is): Tsjad
ภาษาจอร์เจีย (ka): ჩადი
ภาษาอาเซอร์ไบจาน (az): ad
ภาษาอาร์เมเนีย (hy): Չադ
ภาษาบาสก์ (eu): Txad
ฝรั่งเศส Provencal (frp): Tchad
เวลส์ (cy): Tchad
ไอริช (ga): Sead
ภาษาเบรตัน (br): Tchad

CHAD = ภาษาสเปน [es] , ภาษาบัชคีร์ (ba), (bd), ภาษากาลิเซีย (gl), ภาษาอัสตูเรียส (ast), คอร์ซิกา (co),

Cyrillic
ภาษารัสเซีย [ru]: Чад
ภาษาบัลกาเรีย [bg]: Чад
ภาษาเซอร์เบีย [rs]: Чад
ภาษายูเครน [uk]: Чад
ภาษาเบลารูเชียน (be): Чад
ภาษามาซิโดเนีย (mk): Чад
ภาษาชูวัช (cv): CHAD
ออสเซทิก (os): Чад (паддзахад)
ภาษาเชเชน (ce): CHAD
ภาษาคาซัค (kk): Ташад
ทาจิก (tg): Чад
ภาษามองโกเลีย (mn): Чад

ASIA
ภาษาเกาหลี [ko]: 차드
ภาษาญี่ปุ่น [ja]: チャド
ภาษาไทย [th]: ชาด
ภาษาฟิลิปปินส์ [tl]: Tsad
ภาษาอินโดนีเซีย [id]: Chad
ภาษาเวียดนาม (vi): St
ภาษาอราเมอิก (arc): ܬܫܕ
ภาษาฮีบรู (he): צ'אד
CHAD= ภาษามาเลย์ (ms), ภาษาชวา (jv), ภาษาซุนดา (su), ภาษาอุซเบก (uz), ภาษายิดดิช (yi),

INDIA
ภาษาฮินดี [hi]: चाड‌
ภาษามาลายาลัม (ml): ഛാഡ്
ภาษาทมิฬ (ta): அரட்டை
ภาษาเบงกาลี (bn): চাদ
ภาษาคุชราต (gu): ચેડ
ภาษาเตลูกู (te): ఛాద్
ภาษามราฐี (mr): चाड
ภาษากันนาดา (kn): ಚಾದ್
ภาษาปัญจาบ (pa): ਚੰਦ
ภาษาดิเวฮิ (dv): ޗާޑު
CHAD= ภาษาอัสสัม (as), ภาษาบาลี (pi),

CHINA
จีน [cn]: 乍得
ภาษาจีนกวางตุ้ง (zh yue): 乍得
CHAD= ชาวแคะ (hak),

ARABIC
ภาษาอาหรับ [ar]: تشاد
ภาษาอูรดู (ur): چاڈ
ภาษาเปอร์เซีย (fa): چاد

AFRICA
ภาษาแอฟริคานส์ (af): Tsjaad
สวาติ (ss): iShedi
ภาษาโซมาเลีย (so): Jaad
CHAD= อิกโบ (ig), อุรา (ee), โซสา (xh), ซูลู (zu), ภาษาสวาฮีลี (sw), โซโทใต้ (st), โยรูบา (yo), โฮซา (ha),

AMERICA
เฮต (ht): Tchad
CHAD= ไอย์มารา (ay), เกซัว (qu), นาวาโฮ (nv),

ISO Country Code = TD Continent = Africa GMT = +1:00 Dial Code = 235 Voltage = 220v
แผนที่ - ชาด
ชาดแผนที่
ประเทศ: ชาด - ภาษารัสเซีย, ภาษาฮินดี, ภาษาตุรกี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษากรีก, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาดัตช์, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาเกาหลี, ภาษาโปแลนด์, ภาษาสวีเดน, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาสโลวัก