ชาด ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ TCD ชาด

ทำธุรกิจใน ชาด TD (N'Djamena) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

ชาด -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
CHAD Foreign Trade
หลักล้าน USD
ชาด -  นำเข้า: 749,100,000 นำเข้า/โลก=7,294.06%. นำเข้า/GDP= 74910.
ชาด -  ส่งออก: 3,016 ส่งออก/โลก=0.03%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 4,225,059.31%.  

ชาด เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 43.78
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 17730 (PPP)
รายตัว: 1,800 USD
World 9,300
สกุลเงิน CFAF (ISO= XAF)
ประชากร: 9,944,201
ว่างงาน: %
Km2= 1,284,000.00

ชาด  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 47,5
ธุรกิจ= 35,7
การค้าขาย= 58,4
รัฐบาล 90,8
สกุลเงิน= 78,6
การลงทุน= 40
การเงิน= 40
ลิขสิทธิ์= 20
ความเสียหาย= 18
แรงงาน= 42,6
100 Best
ความเสียหาย= 1,6
10 โปร่งใส

ชาด ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, CEEAC, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ชาด ส่งออก ชาด หลักสูตร การทำธุรกิจใน ชาด    N'Djamena 
Africa Tchad  (Chadian).  NDjamena, Bongor, Kelo, Moundou, Mao, Mongo, Abeche, Doba.  ภาษา: French Franais (fr).  สกุลเงิน: CFA franct financi (CFAF).  ISO = TD  ISO3 = TCD. 

ชาด 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 235.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 18.664,15.361,5
CHAD CHAD Exports
CHAD Exportaciones CHAD
TCHAD Exportations TCHAD
Chade Exportação Chade

ชาด  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า