สวาซิแลนด์ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ SWZ สวาซิแลนด์

ทำธุรกิจใน สวาซิแลนด์ SZ (Mbabane) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

สวาซิแลนด์ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
SWAZILAND Foreign Trade
หลักล้าน USD
สวาซิแลนด์ -  นำเข้า: 2,149 นำเข้า/โลก=0.02%. นำเข้า/GDP= 0.2149.
สวาซิแลนด์ -  ส่งออก: 1,991 ส่งออก/โลก=0.02%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 66.54%.

สวาซิแลนด์ 100 ภาษา
GMT= +2:00.  Tel= 268.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 31.497,-26.562,5
SWAZILAND SWAZILAND Exports
SWAZILANDIA Exportaciones SWAZILANDIA
SWAZILAND Exportations SWAZILAND
Suazilândia Exportação Suazilândia

สวาซิแลนด์  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า