เอลซัลวาดอร์ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ SLV เอลซัลวาดอร์

ทำธุรกิจใน เอลซัลวาดอร์ SV (San Salvador) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

เอลซัลวาดอร์ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
EL SALVADOR Foreign Trade
หลักล้าน USD
เอลซัลวาดอร์ -  นำเข้า: 6,678 นำเข้า/โลก=0.07%. นำเข้า/GDP= 0.6678.
เอลซัลวาดอร์ -  ส่งออก: 3,586 ส่งออก/โลก=0.03%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 30.06%.  

เอลซัลวาดอร์ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 66.52
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 34150 (PPP)
รายตัว: 5,100 USD
World 9,300
สกุลเงิน  (ISO= SVC)
ประชากร: 6,822,378
ว่างงาน: 6.50%
Km2= 21,040.00

เอลซัลวาดอร์  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 69,8
ธุรกิจ= 67,3
การค้าขาย= 81,8
รัฐบาล 87,9
สกุลเงิน= 77,4
การลงทุน= 70
การเงิน= 70
ลิขสิทธิ์= 50
ความเสียหาย= 40
แรงงาน= 67,5
100 Best
ความเสียหาย= 3,9
10 โปร่งใส

เอลซัลวาดอร์ ตกลง: จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, SICA, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ลาตินอเมริกา


เอลซัลวาดอร์ ส่งออก เอลซัลวาดอร์ หลักสูตร การทำธุรกิจใน เอลซัลวาดอร์    San Salvador 
America El Salvador  (Salvadorean; Salvadoran).  San Salvador, San Vicente, La Libertad.  ภาษา: Spanish Español (es).  สกุลเงิน: coln; colones [pl.] ().  ISO = SV  ISO3 = SLV. 

เอลซัลวาดอร์ 100 ภาษา
GMT= -6:00.  Tel= 503.  Volt= 110v.  ภูมิศาสตร์: -88.866,13.736,5
EL SALVADOR EL SALVADOR Exports
EL SALVADOR Exportaciones EL SALVADOR
LE SALVADOR Exportations LE SALVADOR
Salvador Exportação Salvador

เอลซัลวาดอร์  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า