ซานมารีโน ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ SMR ซานมารีโน

ทำธุรกิจใน ซานมารีโน SM (San Marino) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

ซานมารีโน -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
SAN MARINO Foreign Trade
หลักล้าน USD
ซานมารีโน -  นำเข้า: นำเข้า/โลก=0.00%. นำเข้า/GDP= 0.
ซานมารีโน -  ส่งออก: ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 0.00%.  

ซานมารีโน เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์:
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 940 (PPP)
รายตัว: 34,600 USD
World 9,300
สกุลเงิน EUR or (ISO= EUR)
ประชากร: 29,251
ว่างงาน: 2.60%
Km2= 61.20

ซานมารีโน  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง


ซานมารีโน ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ซานมารีโน ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ ซานมารีโน    San Marino 
Europe SAN MARINO  ((of) San Marino).  San Marino, Fiorentino, Domagnamo, Serravalle, La Dogana, Faetano, Acquaviva, Borgo Maggiore.  ภาษา: Italiano (it).  สกุลเงิน: Euros (EUR or ).  ISO = SM  ISO3 = SMR. 

ซานมารีโน 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 378.  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 12.46,43.942,6
SAN MARINO SAN MARINO Exports
SAN MARINO Exportaciones SAN MARINO
SAINT MARIN Exportations SAINT MARIN
São Marino Exportação São Marino

ซานมารีโน  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า