เซียร์ราลีโอน ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ SLE เซียร์ราลีโอน

ทำธุรกิจใน เซียร์ราลีโอน SL (Freetown) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

เซียร์ราลีโอน -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
SIERRA LEONE Foreign Trade
หลักล้าน USD
เซียร์ราลีโอน -  นำเข้า: 531 นำเข้า/โลก=0.01%. นำเข้า/GDP= 0.0531.
เซียร์ราลีโอน -  ส่งออก: 185 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 14.26%.  

เซียร์ราลีโอน เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 39.83
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 5022 (PPP)
รายตัว: 900 USD
World 9,300
สกุลเงิน Le (ISO= SLL)
ประชากร: 6,005,250
ว่างงาน: %
Km2= 71,740.00

เซียร์ราลีโอน  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 47,8
ธุรกิจ= 57,0
การค้าขาย= 66
รัฐบาล 86,3
สกุลเงิน= 73,8
การลงทุน= 30
การเงิน= 20
ลิขสิทธิ์= 10
ความเสียหาย= 21
แรงงาน= 33,4
100 Best
ความเสียหาย= 1,9
10 โปร่งใส

เซียร์ราลีโอน ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, CEDEAO ECOWAS, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


เซียร์ราลีโอน ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ เซียร์ราลีโอน    Freetown 
Africa SIERRA LEONE  (Sierra Leonean).  .  ภาษา:  ().  สกุลเงิน: leone (Le).  ISO = SL  ISO3 = SLE. 

เซียร์ราลีโอน 100 ภาษา
GMT= +0:00.  Tel= 232 (22).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์:
SIERRA LEONE SIERRA LEONE Exports
SIERRA LEONA Exportaciones SIERRA LEONA
SIERRA LEONE Exportations SIERRA LEONE
Serra Leoa Exportação Serra Leoa

เซียร์ราลีโอน  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า