สโลวีเนีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ SVN สโลวีเนีย

ทำธุรกิจใน สโลวีเนีย SI (Ljubljana) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

สโลวีเนีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
SLOVENIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
สโลวีเนีย -  นำเข้า: 19,620 นำเข้า/โลก=0.19%. นำเข้า/GDP= 1.962.
สโลวีเนีย -  ส่งออก: 18,530 ส่งออก/โลก=0.18%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 90.27%.  

สโลวีเนีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 82.4
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 42260 (PPP)
รายตัว: 21,000 USD
World 9,300
สกุลเงิน SIT (ISO= SIT)
ประชากร: 2,010,347
ว่างงาน: 9.80%
Km2= 20,273.00

สโลวีเนีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 62,9
ธุรกิจ= 84,5
การค้าขาย= 85,8
รัฐบาล 38,4
สกุลเงิน= 78,6
การลงทุน= 60
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 60
ความเสียหาย= 66
แรงงาน= 42,8
100 Best
ความเสียหาย= 6,7
10 โปร่งใส

สโลวีเนีย ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


สโลวีเนีย ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ สโลวีเนีย    Ljubljana 
Europe Slovenija  (Slovene).  Ljubljana, Kranj, Nova Gorica, Jesenice, Kammic, Novo Mesto, Velenje, Ptuj, Maribor.  ภาษา: Slovenian slovenščina (sl).  สกุลเงิน: tolar (SIT).  ISO = SI  ISO3 = SVN. 

สโลวีเนีย 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 386 (61).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 14.82,46.12,5
SLOVENIA SLOVENIA Exports
ESLOVENIA Exportaciones ESLOVENIA
SLOVÉNIE Exportations SLOVÉNIE
Eslovénia Exportação Eslovénia

สโลวีเนีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า