สิงคโปร์ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ SGP สิงคโปร์

ทำธุรกิจใน สิงคโปร์ SG (Singapura) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

สิงคโปร์ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
SINGAPORE Foreign Trade
หลักล้าน USD
สิงคโปร์ -  นำเข้า: 188,300 นำเข้า/โลก=1.83%. นำเข้า/GDP= 18.83.
สิงคโปร์ -  ส่งออก: 204,800 ส่งออก/โลก=1.98%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 297.13%.  

สิงคโปร์ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 84.07
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 132300 (PPP)
รายตัว: 29,900 USD
World 9,300
สกุลเงิน S$ (ISO= SGD)
ประชากร: 4,492,150
ว่างงาน: 3.30%
Km2= 692.70

สิงคโปร์  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 87,1
ธุรกิจ= 98,3
การค้าขาย= 90
รัฐบาล 93,8
สกุลเงิน= 86,8
การลงทุน= 80
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 90
ความเสียหาย= 93
แรงงาน= 98,1
100 Best
ความเสียหาย= 9,2
10 โปร่งใส

สิงคโปร์ ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (AEPC), สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


สิงคโปร์ ส่งออก สิงคโปร์ หลักสูตร การทำธุรกิจใน สิงคโปร์    Singapura 
Asia Singapura  (Singaporean).  Singapore, Queens Town, Bedok, Tuas, Yishurt New Town, Ang Mo Kio New Town.  ภาษา: English Chinese Hindia Indonesian (en zh hi id).  สกุลเงิน: dollar (S$).  ISO = SG  ISO3 = SGP. 

สิงคโปร์ 100 ภาษา
GMT= +8:00.  Tel= 65.  Volt= 110/220v (square pin plugs in some areas).  ภูมิศาสตร์: 103.8,1.35,5
SINGAPORE SINGAPORE Exports
SINGAPUR Exportaciones SINGAPUR
SINGAPOUR Exportations SINGAPOUR
Singapura Exportação Singapura

สิงคโปร์  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า