กาตาร์ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ QAT กาตาร์

ทำธุรกิจใน กาตาร์ QA (Doha) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

กาตาร์ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
QATAR Foreign Trade
หลักล้าน USD
กาตาร์ -  นำเข้า: 6,706 นำเข้า/โลก=0.07%. นำเข้า/GDP= 0.6706.
กาตาร์ -  ส่งออก: 24,900 ส่งออก/โลก=0.24%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 140.41%.  

กาตาร์ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 65.51
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 22510 (PPP)
รายตัว: 26,100 USD
World 9,300
สกุลเงิน QR (ISO= QAR)
ประชากร: 885,359
ว่างงาน: 2.70%
Km2= 11,437.00

กาตาร์  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 65,8
ธุรกิจ= 75,7
การค้าขาย= 81,6
รัฐบาล 69,1
สกุลเงิน= 67,3
การลงทุน= 40
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 50
ความเสียหาย= 60
แรงงาน= 64,7
100 Best
ความเสียหาย= 6,5
10 โปร่งใส

กาตาร์ ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO สันนิบาตอาหรับ, ESCWA, ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ตะวันออกกลาง


กาตาร์ ส่งออก กาตาร์ หลักสูตร การทำธุรกิจใน กาตาร์    Doha 
Asia قطر  ((of) Qatar).  Doha, Umm Bab, Sukhan, Umm Sid, Al Khawr, Al Khuwayr, Ar Rayyan.  ภาษา: Arabic العربية (ar).  สกุลเงิน: riyal (QR).  ISO = QA  ISO3 = QAT. 

กาตาร์ 100 ภาษา
GMT= +3:00.  Tel= 974.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 51.191,25.31,6
QATAR QATAR Exports
QATAR Exportaciones QATAR
QATAR Exportations QATAR
Catar Exportação Catar

กาตาร์  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า