ปารากวัย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ PRY ปารากวัย

ทำธุรกิจใน ปารากวัย PY (Asuncin) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

ปารากวัย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
PARAGUAY Foreign Trade
หลักล้าน USD
ปารากวัย -  นำเข้า: 3,832 นำเข้า/โลก=0.04%. นำเข้า/GDP= 0.3832.
ปารากวัย -  ส่งออก: 3,130 ส่งออก/โลก=0.03%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 21.90%.  

ปารากวัย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 59.56
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 31790 (PPP)
รายตัว: 4,900 USD
World 9,300
สกุลเงิน G (ISO= PGY)
ประชากร: 6,506,464
ว่างงาน: 16.00%
Km2= 406,750.00

ปารากวัย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 61,0
ธุรกิจ= 61,7
การค้าขาย= 83,6
รัฐบาล 90,4
สกุลเงิน= 76,7
การลงทุน= 60
การเงิน= 60
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 24
แรงงาน= 27,0
100 Best
ความเสียหาย= 2,4
10 โปร่งใส

ปารากวัย ตกลง: จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, ประชาคมแอนดีส (ข้อง), ตลาดร่วมตอนใต้, UNASUR, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ลาตินอเมริกา


ปารากวัย ส่งออก ปารากวัย หลักสูตร การทำธุรกิจใน ปารากวัย    Asuncin 
America Paraguay  (Paraguayan).  Asunción, Encarnación, Concepción, Ciudad del Este, San Pedro.  ภาษา: Spanish Español (es).  สกุลเงิน: guaran; guaranes [pl.] (G).  ISO = PY  ISO3 = PRY. 

ปารากวัย 100 ภาษา
GMT= -4:00.  Tel= 591 (21).  Volt= 220v (dc in some areas).  ภูมิศาสตร์: -58.391,-23.236,5
PARAGUAY PARAGUAY Exports
PARAGUAY Exportaciones PARAGUAY
PARAGUAY Exportations PARAGUAY
Paraguai Exportação Paraguai

ปารากวัย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า