โปรตุเกส ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ PRT โปรตุเกส

ทำธุรกิจใน โปรตุเกส PT (Lisbon) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

โปรตุเกส -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
PORTUGAL Foreign Trade
หลักล้าน USD
โปรตุเกส -  นำเข้า: 60,350 นำเข้า/โลก=0.59%. นำเข้า/GDP= 6.035.
โปรตุเกส -  ส่งออก: 38,800 ส่งออก/โลก=0.38%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 50.51%.  

โปรตุเกส เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 83.92
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 196300 (PPP)
รายตัว: 18,600 USD
World 9,300
สกุลเงิน EUR or (ISO= EUR)
ประชากร: 10,605,870
ว่างงาน: 7.30%
Km2= 92,391.00

โปรตุเกส  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 64,9
ธุรกิจ= 81,1
การค้าขาย= 85,8
รัฐบาล 35,4
สกุลเงิน= 79,9
การลงทุน= 70
การเงิน= 60
ลิขสิทธิ์= 70
ความเสียหาย= 65
แรงงาน= 40,3
100 Best
ความเสียหาย= 6,1
10 โปร่งใส

โปรตุเกส ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


โปรตุเกส ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ โปรตุเกส    Lisbon 
Europe Portugal  (Portuguese).  Lisboa, Setúbal, Faro, Leirla, Figueira da Foz, Coimbra, Porto, Braga, Évora, Castelo Branco.  ภาษา: Português (pt-br).  สกุลเงิน: Euros (EUR or ).  ISO = PT  ISO3 = PRT. 

โปรตุเกส 100 ภาษา
GMT= +0:00.  Tel= 351 (1).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: -8.56,39.6,5
PORTUGAL PORTUGAL Exports
PORTUGAL Exportaciones PORTUGAL
PORTUGAL Exportations PORTUGAL
Portugal Exportação Portugal

โปรตุเกส  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า