ปาเลสไตน์ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ PSE ปาเลสไตน์

ทำธุรกิจใน ปาเลสไตน์ PS () : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

ปาเลสไตน์ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
PALESTINE Foreign Trade
หลักล้าน USD
ปาเลสไตน์ -  นำเข้า: 1,952 นำเข้า/โลก=0.02%. นำเข้า/GDP= 0.1952.
ปาเลสไตน์ -  ส่งออก: 270 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 289.32%.  

ปาเลสไตน์ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์:
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 768 (PPP)
รายตัว: 600 USD
World 9,300
สกุลเงิน  (ISO= )
ประชากร: 0
ว่างงาน: 31.00%
Km2=

ปาเลสไตน์  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง


ปาเลสไตน์ ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO สันนิบาตอาหรับ, ESCWA, ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ตะวันออกกลาง


ปาเลสไตน์ ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ ปาเลสไตน์     
Asia Palestinian Territory  ().  .  ภาษา:  ().  สกุลเงิน:  ().  ISO = PS  ISO3 = PSE. 

ปาเลสไตน์ 100 ภาษา
GMT= .  Tel= .  Volt= .  ภูมิศาสตร์:
PALESTINE PALESTINE Exports
PALESTINA Exportaciones PALESTINA
PALESTINE Exportations PALESTINE
Palestina Exportação Palestina

ปาเลสไตน์  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า