โปแลนด์ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ POL โปแลนด์

ทำธุรกิจใน โปแลนด์ PL (Warsaw) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

โปแลนด์ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
POLAND Foreign Trade
หลักล้าน USD
โปแลนด์ -  นำเข้า: 95,670 นำเข้า/โลก=0.93%. นำเข้า/GDP= 9.567.
โปแลนด์ -  ส่งออก: 92,720 ส่งออก/โลก=0.90%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 38.46%.  

โปแลนด์ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 77.96
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 489800 (PPP)
รายตัว: 12,700 USD
World 9,300
สกุลเงิน Zl (ISO= PLN)
ประชากร: 38,536,869
ว่างงาน: 18.30%
Km2= 312,685.00

โปแลนด์  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 60,3
ธุรกิจ= 53,7
การค้าขาย= 85,8
รัฐบาล 42,2
สกุลเงิน= 80,8
การลงทุน= 60
การเงิน= 60
ลิขสิทธิ์= 50
ความเสียหาย= 42
แรงงาน= 59,8
100 Best
ความเสียหาย= 4,6
10 โปร่งใส

โปแลนด์ ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


โปแลนด์ ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ โปแลนด์    Warsaw 
Europe Polska  (Polish; a Pole).  Warsaw, Krakow, Rzeszow, Lublin, Gdansk, Ustka, Szczecin, Pozman, Lodz.  ภาษา: Polish język polski  (pl).  สกุลเงิน: zloty; zlotys [pl.] (Zl).  ISO = PL  ISO3 = POL. 

โปแลนด์ 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 482 (2/22).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์:
POLAND POLAND Exports
POLONIA Exportaciones POLONIA
POLOGNE Exportations POLOGNE
Polónia Exportação Polónia

โปแลนด์  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า