ปากีสถาน ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ PAK ปากีสถาน

ทำธุรกิจใน ปากีสถาน PK (Islamabad) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

ปากีสถาน -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
PAKISTAN Foreign Trade
หลักล้าน USD
ปากีสถาน -  นำเข้า: 21,260 นำเข้า/โลก=0.21%. นำเข้า/GDP= 2.126.
ปากีสถาน -  ส่งออก: 14,850 ส่งออก/โลก=0.14%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 9.38%.  

ปากีสถาน เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 53.32
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 384900 (PPP)
รายตัว: 2,400 USD
World 9,300
สกุลเงิน PRs (ISO= PKR)
ประชากร: 165,803,560
ว่างงาน: 6.60%
Km2= 803,940.00

ปากีสถาน  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 57,0
ธุรกิจ= 72,5
การค้าขาย= 65,6
รัฐบาล 90,7
สกุลเงิน= 72,2
การลงทุน= 40
การเงิน= 40
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 24
แรงงาน= 54,5
100 Best
ความเสียหาย= 2,5
10 โปร่งใส

ปากีสถาน ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, SAARC, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ปากีสถาน ส่งออก ปากีสถาน หลักสูตร การทำธุรกิจใน ปากีสถาน    Islamabad 
Asia پاکستان  ((of) Pakistan; a Pakistani).  Islamabad, Sukkur, Gwadar, Karachi, Zhob, Lahore, Rawalpindi, Peshawar.  ภาษา: Urdu اُردو (ur).  สกุลเงิน: rupee (PRs).  ISO = PK  ISO3 = PAK. 

ปากีสถาน 100 ภาษา
GMT= +5:00.  Tel= 92 (51).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 69.385,29.967,5
PAKISTAN PAKISTAN Exports
PAKISTÁN Exportaciones PAKISTÁN
PAKISTAN Exportations PAKISTAN
Paquistão Exportação Paquistão

ปากีสถาน  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า