ฟิลิปปินส์ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ PHL ฟิลิปปินส์

ทำธุรกิจใน ฟิลิปปินส์ PH (Manille) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

ฟิลิปปินส์ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
PHILIPPINES Foreign Trade
หลักล้าน USD
ฟิลิปปินส์ -  นำเข้า: 42,660 นำเข้า/โลก=0.42%. นำเข้า/GDP= 4.266.
ฟิลิปปินส์ -  ส่งออก: 41,250 ส่งออก/โลก=0.40%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 18.59%.  

ฟิลิปปินส์ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 60.63
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 451300 (PPP)
รายตัว: 5,100 USD
World 9,300
สกุลเงิน P (ISO= PHP)
ประชากร: 89,468,677
ว่างงาน: 12.20%
Km2= 300,000.00

ฟิลิปปินส์  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 56,8
ธุรกิจ= 49,3
การค้าขาย= 78,6
รัฐบาล 90,8
สกุลเงิน= 77,2
การลงทุน= 40
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 25
แรงงาน= 51,4
100 Best
ความเสียหาย= 2,3
10 โปร่งใส

ฟิลิปปินส์ ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (AEPC), สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ฟิลิปปินส์ ส่งออก ฟิลิปปินส์ หลักสูตร การทำธุรกิจใน ฟิลิปปินส์    Manille 
Asia Pilipinas  (philippin).  Manila, Palawan, Negros, Luzon, Quezon City, Baguio, Cebu, Mindanao, Legaspi, Zamboanga.  ภาษา: Tagalog (tl).  สกุลเงิน: peso (P).  ISO = PH  ISO3 = PHL. 

ฟิลิปปินส์ 100 ภาษา
GMT= +8:00.  Tel= 63 (2).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 122.879,11.742,5
PHILIPPINES PHILIPPINES Exports
FILIPINAS Exportaciones FILIPINAS
PHILIPPINES Exportations PHILIPPINES
Filipinas Exportação Filipinas

ฟิลิปปินส์  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า