ปาปัวนิวกินี ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ PNG ปาปัวนิวกินี

ทำธุรกิจใน ปาปัวนิวกินี PG (Port Moresby) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI 

ปาปัวนิวกินี -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
PAPUA NEW GUINEA Foreign Trade
หลักล้าน USD
ปาปัวนิวกินี -  นำเข้า: 1,651 นำเข้า/โลก=0.02%. นำเข้า/GDP= 0.1651.
ปาปัวนิวกินี -  ส่งออก: 2,833 ส่งออก/โลก=0.03%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 33.59%.

ปาปัวนิวกินี 100 ภาษา
GMT= +10:00.  Tel= 675.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 145.241,-6.478,5
PAPUA NEW GUINEA PAPUA NEW GUINEA Exports
PAPUA NEW GUINEA Exportaciones PAPUA NEW GUINEA
PAPOUAISE-NOUVELLE-GUINÉE Exportations PAPOUAISE-NOUVELLE-GUINÉE
Papuásia-Nova Guiné Exportação Papuásia-Nova Guiné

ปาปัวนิวกินี  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า