เมือง / รหัส ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ PYF เมือง / รหัส

ทำธุรกิจใน เมือง / รหัส PF (Papeete) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI 

เมือง / รหัส -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
FRENCH POLYNESIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
เมือง / รหัส -  นำเข้า: 1,437 นำเข้า/โลก=0.01%. นำเข้า/GDP= 0.1437.
เมือง / รหัส -  ส่งออก: 385 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 39.78%.

เมือง / รหัส 100 ภาษา
GMT= -10:00.  Tel= 689.  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: -146.418,-14.854,5
FRENCH POLYNESIA FRENCH POLYNESIA Exports
POLINESIA FRANCESA Exportaciones POLINESIA FRANCESA
POLYNÉSIE FRANÇAISE Exportations POLYNÉSIE FRANÇAISE
Polinésia Francesa Exportação Polinésia Francesa

เมือง / รหัส  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า