ปานามา ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ PAN ปานามา

ทำธุรกิจใน ปานามา PA (City) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

ปานามา -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
PANAMA Foreign Trade
หลักล้าน USD
ปานามา -  นำเข้า: 8,734 นำเข้า/โลก=0.09%. นำเข้า/GDP= 0.8734.
ปานามา -  ส่งออก: 7,481 ส่งออก/โลก=0.07%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 72.62%.  

ปานามา เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 70.88
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 22330 (PPP)
รายตัว: 7,100 USD
World 9,300
สกุลเงิน B (ISO= PAB)
ประชากร: 3,191,319
ว่างงาน: 8.70%
Km2= 78,200.00

ปานามา  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 64,7
ธุรกิจ= 74,5
การค้าขาย= 76,2
รัฐบาล 89,8
สกุลเงิน= 77,9
การลงทุน= 70
การเงิน= 70
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 32
แรงงาน= 44,1
100 Best
ความเสียหาย= 3,4
10 โปร่งใส

ปานามา ตกลง: จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, ประชาคมแอนดีส (ข้อง), SICA, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ลาตินอเมริกา


ปานามา ส่งออก ปานามา หลักสูตร การทำธุรกิจใน ปานามา    City 
America Panamá  (Panamanian).  Panamá City, Balboa, Cristobal, El Porvenir, Santiago, Vacamonte, Colón.  ภาษา: Spanish Español (es).  สกุลเงิน: balboa (B).  ISO = PA  ISO3 = PAN. 

ปานามา 100 ภาษา
GMT= -5:00.  Tel= 507.  Volt= 110v.  ภูมิศาสตร์: -80.102,8.507,5
PANAMA PANAMA Exports
PANAMÁ Exportaciones PANAMÁ
PANAMA Exportations PANAMA
Panamá Exportação Panamá

ปานามา  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า