โอมาน โอมาน ภาษาไทย การแปล ๑๐๐ ภาษา : จีน ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโครเอเชีย ภาษาคะตะลัน ...

โรงเรียนธุรกิจ
EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ 

ทำธุรกิจใน โอมาน

โครงการปริญญาโทธุรกิจ

EENI -The Global Business Schoolโ รงเรียนธุรกิจ
โครงการปริญญาโทธุรกิจระหว่างประเทศ

Master International Business

EUROPE
ภาษาอัง [en]: OMAN
ภาษาสเปน [es]: OMÁN
ภาษาโปรตุเกส [pt]: Omã
ภาษาฮังการี [hu]: Omán
ภาษาเช็ก [cs]: Omán
ภาษากรีก [el]: Ομάν
ภาษาตุรกี [tr]: Umman
ภาษาลิทัวเนีย [lt]: Omanas
ภาษาเอสโทเนีย (et): Omaan
ภาษาลัตเวีย (lv): Omāna
ภาษาเอสเปรันโต (eo): Omano
ภาษาลิทัวเนีย (lt): Omanas
ภาษาไอซ์แลนด์ (is): Óman
ภาษาจอร์เจีย (ka): ომანი
ภาษาอาร์เมเนีย (hy): Օման
ภาษากาลิเซีย (gl): Omán
ภาษาอัสตูเรียส (ast): Omán
ไอริช (ga): Óman

OMAN = ภาษาฝรั่งเศส [fr] , ภาษาเยอรมัน [de] , ภาษาดัตช์ [nl] , ภาษาอิตาลี [it] , ภาษาโปแลนด์ [pl] , ภาษาสวีเดน [sv] , ภาษานอร์เวย์ [no] , ภาษาฟินแลนด์ [fi] , ภาษาสโลวัก [sk] , ภาษาเดนมาร์ก [da] , ภาษาโรมาเนีย [ro] , ภาษาโครเอเชีย [hr] , ภาษาคะตะลัน [ca] , ภาษาแอลเบเนีย (sq), นอร์เวย์ไนนอรส์ก (nn), ภาษาสโลเวเนีย (si), ภาษาตาตาร์ (tt), ภาษาเติร์กเมน (tk), ภาษาบัชคีร์ (ba), (bd), บอสเนีย (bs), เซอร์โบ-โครเอเชีย (sh), ภาษาอาเซอร์ไบจาน (az), ภาษาบาสก์ (eu), ฝรั่งเศส Provencal (frp), คอร์ซิกา (co), เวลส์ (cy), ภาษาเบรตัน (br),

Cyrillic
ภาษารัสเซีย [ru]: Оман
ภาษาบัลกาเรีย [bg]: Оман
ภาษาเซอร์เบีย [rs]: Оман
ภาษายูเครน [uk]: Оман
ภาษาเบลารูเชียน (be): Аман
ภาษามาซิโดเนีย (mk): Оман
ภาษาชูวัช (cv): Оман
ออสเซทิก (os): Оман
ภาษาเชเชน (ce): OMAN
ภาษาคาซัค (kk): Ұман
ทาจิก (tg): OMAN
ภาษามองโกเลีย (mn): Оман

ASIA
ภาษาเกาหลี [ko]: 오만
ภาษาญี่ปุ่น [ja]: オマーン
ภาษาไทย [th]: โอมาน
ภาษาฟิลิปปินส์ [tl]: Oman
ภาษาอินโดนีเซีย [id]: Oman
ภาษาเวียดนาม (vi): Ô-man
ภาษาอุซเบก (uz): Omon
ภาษาอราเมอิก (arc): ܥܘܡܢ
ภาษาฮีบรู (he): עומאן
ภาษายิดดิช (yi): אמאן
OMAN= ภาษามาเลย์ (ms), ภาษาชวา (jv), ภาษาซุนดา (su),

INDIA
ภาษาฮินดี [hi]: ओमान‌
ภาษามาลายาลัม (ml): ഒമാന്
ภาษาทมิฬ (ta): ஓமன்
ภาษาเบงกาลี (bn): ওমান
ภาษาคุชราต (gu): ઓમાન
ภาษาเตลูกู (te): ఒమాన్
ภาษามราฐี (mr): ओमान
ภาษากันนาดา (kn): ಓಮನ್
ภาษาปัญจาบ (pa): ਓਮਾਨ
ภาษาดิเวฮิ (dv): ޢުމާން
OMAN= ภาษาอัสสัม (as), ภาษาบาลี (pi),

CHINA
จีน [cn]: 阿曼
ภาษาจีนกวางตุ้ง (zh yue): 阿曼
OMAN= ชาวแคะ (hak),

ARABIC
ภาษาอาหรับ [ar]: عمان
ภาษาอูรดู (ur): عمان
ภาษาเปอร์เซีย (fa): عمان

AFRICA
ภาษาสวาฮีลี (sw): Omani
สวาติ (ss): iMani
ภาษาโซมาเลีย (so): Cumaan
OMAN= ภาษาแอฟริคานส์ (af), อิกโบ (ig), อุรา (ee), โซสา (xh), ซูลู (zu), โซโทใต้ (st), โยรูบา (yo), โฮซา (ha),

AMERICA
เกซัว (qu): Uman
เฮต (ht): Omàn
OMAN= ไอย์มารา (ay), นาวาโฮ (nv),

ISO Country Code = OM Continent = Asia GMT = +4:00 Dial Code = 968 Voltage = 220v
แผนที่ - โอมาน
โอมานแผนที่
ประเทศ: โอมาน - ภาษารัสเซีย, ภาษาฮินดี, ภาษาตุรกี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษากรีก, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาดัตช์, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาเกาหลี, ภาษาโปแลนด์, ภาษาสวีเดน, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาสโลวัก