โอมาน ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ OMN โอมาน

ทำธุรกิจใน โอมาน OM (Muscat) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

โอมาน -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
OMAN Foreign Trade
หลักล้าน USD
โอมาน -  นำเข้า: 8,709 นำเข้า/โลก=0.08%. นำเข้า/GDP= 0.8709.
โอมาน -  ส่งออก: 19,010 ส่งออก/โลก=0.18%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 68.92%.  

โอมาน เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 63.3
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 40220 (PPP)
รายตัว: 13,400 USD
World 9,300
สกุลเงิน RO (ISO= OMR)
ประชากร: 3,102,229
ว่างงาน: 15.00%
Km2= 212,460.00

โอมาน  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 67,0
ธุรกิจ= 63,3
การค้าขาย= 83,6
รัฐบาล 61,1
สกุลเงิน= 71,4
การลงทุน= 60
การเงิน= 60
ลิขสิทธิ์= 50
ความเสียหาย= 47
แรงงาน= 75,0
100 Best
ความเสียหาย= 5,5
10 โปร่งใส

โอมาน ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO สันนิบาตอาหรับ, ESCWA, ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ตะวันออกกลาง


โอมาน ส่งออก โอมาน หลักสูตร การทำธุรกิจใน โอมาน    Muscat 
Asia عمان  (Omani).  Muscat, Thamarit, Raysut, Duqm, Sur, Ibri, Suhar, Fahl, Nlzwa, Matrah.  ภาษา: Arabic العربية (ar).  สกุลเงิน: omani rial (RO).  ISO = OM  ISO3 = OMN. 

โอมาน 100 ภาษา
GMT= +4:00.  Tel= 968.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 56.109,20.602,5
OMAN OMAN Exports
OMÁN Exportaciones OMÁN
OMAN Exportations OMAN
Omã Exportação Omã

โอมาน  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า