เนเธอร์แลนด์ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ NLD เนเธอร์แลนด์

ทำธุรกิจใน เนเธอร์แลนด์ NL (Amsterdam Hague) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

เนเธอร์แลนด์ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
NETHERLANDS Foreign Trade
หลักล้าน USD
เนเธอร์แลนด์ -  นำเข้า: 326,600 นำเข้า/โลก=3.18%. นำเข้า/GDP= 32.66.
เนเธอร์แลนด์ -  ส่งออก: 365,100 ส่งออก/โลก=3.54%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 137.90%.  

เนเธอร์แลนด์ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 89.92
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 501600 (PPP)
รายตัว: 30,600 USD
World 9,300
สกุลเงิน EUR or (ISO= EUR)
ประชากร: 16,491,461
ว่างงาน: 6.50%
Km2= 41,526.00

เนเธอร์แลนด์  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 77,0
ธุรกิจ= 86,5
การค้าขาย= 85,8
รัฐบาล 36,2
สกุลเงิน= 87,0
การลงทุน= 90
การเงิน= 90
ลิขสิทธิ์= 90
ความเสียหาย= 90
แรงงาน= 63,3
100 Best
ความเสียหาย= 8,9
10 โปร่งใส

เนเธอร์แลนด์ ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


เนเธอร์แลนด์ ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ เนเธอร์แลนด์    Amsterdam Hague 
Europe Nederland  (Netherlands; a Netherlander).  Amsterdam, Europoort, The Hague, Den Haag, Assen, Ultrech, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam.  ภาษา: Dutch Nederlands (nl).  สกุลเงิน: Euros (EUR or ).  ISO = NL  ISO3 = NLD. 

เนเธอร์แลนด์ 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 31 (70).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 5.603,52.249,5
NETHERLANDS NETHERLANDS Exports
HOLANDA Exportaciones HOLANDA
PAYS-BAS Exportations PAYS-BAS
Países Baixos Exportação Países Baixos

เนเธอร์แลนด์  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า