ไนเจอร์ ไนเจอร์ ภาษาไทย การแปล ๑๐๐ ภาษา : จีน ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโครเอเชีย ภาษาคะตะลัน ...

โรงเรียนธุรกิจ
EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

ทำธุรกิจใน ไนเจอร์

โครงการปริญญาโทธุรกิจ

EENI -The Global Business Schoolโ รงเรียนธุรกิจ
โครงการปริญญาโทธุรกิจระหว่างประเทศ

Master International Business

EUROPE
ภาษาอัง [en]: NIGER
ภาษาโปรตุเกส [pt]: Níger
ภาษากรีก [el]: Νίγηρας
ภาษาตุรกี [tr]: Nijer
ภาษาคะตะลัน [ca]: Níger
ภาษาลิทัวเนีย [lt]: Nigeris
ภาษาลัตเวีย (lv): Nigēra
ภาษาเอสเปรันโต (eo): Niĝero
ภาษาลิทัวเนีย (lt): Nigeris
ภาษาไอซ์แลนด์ (is): Níger (land)
ภาษาจอร์เจีย (ka): ნიგერი
ภาษาอาร์เมเนีย (hy): Նիգեր
ภาษากาลิเซีย (gl): Níxer
ภาษาอัสตูเรียส (ast): Níxer
ฝรั่งเศส Provencal (frp): Nig·èr
ไอริช (ga): An Nígir

NIGER = ภาษาสเปน [es] , ภาษาฝรั่งเศส [fr] , ภาษาเยอรมัน [de] , ภาษาดัตช์ [nl] , ภาษาอิตาลี [it] , ภาษาโปแลนด์ [pl] , ภาษาฮังการี [hu] , ภาษาสวีเดน [sv] , ภาษานอร์เวย์ [no] , ภาษาฟินแลนด์ [fi] , ภาษาสโลวัก [sk] , ภาษาเดนมาร์ก [da] , ภาษาเช็ก [cs] , ภาษาโรมาเนีย [ro] , ภาษาโครเอเชีย [hr] , ภาษาแอลเบเนีย (sq), นอร์เวย์ไนนอรส์ก (nn), ภาษาเอสโทเนีย (et), ภาษาสโลเวเนีย (si), ภาษาตาตาร์ (tt), ภาษาเติร์กเมน (tk), ภาษาบัชคีร์ (ba), (bd), บอสเนีย (bs), เซอร์โบ-โครเอเชีย (sh), ภาษาอาเซอร์ไบจาน (az), ภาษาบาสก์ (eu), คอร์ซิกา (co), เวลส์ (cy), ภาษาเบรตัน (br),

Cyrillic
ภาษารัสเซีย [ru]: Нигер
ภาษาบัลกาเรีย [bg]: Нигер
ภาษาเซอร์เบีย [rs]: Нигер
ภาษายูเครน [uk]: Нігер
ภาษาเบลารูเชียน (be): Нігерыя
ภาษามาซิโดเนีย (mk): Нигер
ภาษาชูวัช (cv): NIGER
ออสเซทิก (os): Нигер (паддзахад)
ภาษาเชเชน (ce): NIGER
ภาษาคาซัค (kk): Нижер
ทาจิก (tg): Ниҷер
ภาษามองโกเลีย (mn): Нигер

ASIA
ภาษาเกาหลี [ko]: 니제르
ภาษาญี่ปุ่น [ja]: ニジェール
ภาษาไทย [th]: ไนเจอร์
ภาษาฟิลิปปินส์ [tl]: Niger
ภาษาอินโดนีเซีย [id]: Niger
ภาษาเวียดนาม (vi): Ni-giê
ภาษาอราเมอิก (arc): ܢܝܓܪ
ภาษาฮีบรู (he): ניז'ר
NIGER= ภาษามาเลย์ (ms), ภาษาชวา (jv), ภาษาซุนดา (su), ภาษาอุซเบก (uz), ภาษายิดดิช (yi),

INDIA
ภาษาฮินดี [hi]: नाईज‌र‌
ภาษามาลายาลัม (ml): നൈജര്
ภาษาทมิฬ (ta): நிகர்
ภาษาเบงกาลี (bn): নাইজের
ภาษาคุชราต (gu): નાઇગર
ภาษาเตลูกู (te): నైజర్
ภาษามราฐี (mr): नायजर
ภาษากันนาดา (kn): ನೈಜರ್
ภาษาปัญจาบ (pa): ਨੀਜ਼ਰ
ภาษาดิเวฮิ (dv): ނިޖަރު
NIGER= ภาษาอัสสัม (as), ภาษาบาลี (pi),

CHINA
จีน [cn]: 尼日尔
ภาษาจีนกวางตุ้ง (zh yue): 尼日爾
NIGER= ชาวแคะ (hak),

ARABIC
ภาษาอาหรับ [ar]: النيجر
ภาษาอูรดู (ur): نائیجر
ภาษาเปอร์เซีย (fa): نیجر

AFRICA
อิกโบ (ig): Ner
สวาติ (ss): iNayijari
โฮซา (ha): Neja
NIGER= ภาษาแอฟริคานส์ (af), อุรา (ee), โซสา (xh), ซูลู (zu), ภาษาสวาฮีลี (sw), โซโทใต้ (st), ภาษาโซมาเลีย (so), โยรูบา (yo),

AMERICA
เกซัว (qu): Niqir
เฮต (ht): Nijè
NIGER= ไอย์มารา (ay), นาวาโฮ (nv),

ISO Country Code = NE Continent = Africa GMT = +1:00 Dial Code = 227 Voltage = 220v
แผนที่ - ไนเจอร์
ไนเจอร์แผนที่
ประเทศ: ไนเจอร์ - ภาษารัสเซีย, ภาษาฮินดี, ภาษาตุรกี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษากรีก, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาดัตช์, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาเกาหลี, ภาษาโปแลนด์, ภาษาสวีเดน, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาสโลวัก