นิวคาลิโดเนีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ นิวคาลิโดเนีย

ทำธุรกิจใน นิวคาลิโดเนีย NC () : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI 

นิวคาลิโดเนีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
NEW CALEDONIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
นิวคาลิโดเนีย -  นำเข้า: 1,636 นำเข้า/โลก=0.02%. นำเข้า/GDP= 0.1636.
นิวคาลิโดเนีย -  ส่งออก: 999 ส่งออก/โลก=0.01%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 83.44%.

นิวคาลิโดเนีย 100 ภาษา
GMT= +11:00.  Tel= 687.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 165.715,-21.316,5
NEW CALEDONIA NEW CALEDONIA Exports
NUEVA CALEDONIA Exportaciones NUEVA CALEDONIA
NOUVELLE CALÉDONIE Exportations NOUVELLE CALÉDONIE
Nova Caledónia Exportação Nova Caledónia

นิวคาลิโดเนีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า