มาเลเซีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ MYS มาเลเซีย

ทำธุรกิจใน มาเลเซีย MY (Kuala Lumpur) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

มาเลเซีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
MALAYSIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
มาเลเซีย -  นำเข้า: 118,700 นำเข้า/โลก=1.16%. นำเข้า/GDP= 11.87.
มาเลเซีย -  ส่งออก: 147,100 ส่งออก/โลก=1.43%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 106.88%.  

มาเลเซีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 76.24
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 248700 (PPP)
รายตัว: 10,400 USD
World 9,300
สกุลเงิน RM (ISO= MYR)
ประชากร: 24,385,858
ว่างงาน: 3.60%
Km2= 329,750.00

มาเลเซีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 64,6
ธุรกิจ= 70,8
การค้าขาย= 78,2
รัฐบาล 81,4
สกุลเงิน= 79,9
การลงทุน= 40
การเงิน= 40
ลิขสิทธิ์= 50
ความเสียหาย= 51
แรงงาน= 71,5
100 Best
ความเสียหาย= 5,1
10 โปร่งใส

มาเลเซีย ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (AEPC), สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


มาเลเซีย ส่งออก มาเลเซีย หลักสูตร การทำธุรกิจใน มาเลเซีย    Kuala Lumpur 
Asia Malaysia  (Malaysian).  .  ภาษา: Malay Bahasa Melayu (ms).  สกุลเงิน: ringgit; ringgit [pl. invar.] (RM).  ISO = MY  ISO3 = MYS. 

มาเลเซีย 100 ภาษา
GMT= +8:00.  Tel= 60 (3).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 109.708,3.792,5
MALAYSIA MALAYSIA Exports
MALASIA Exportaciones MALASIA
MALAISIE Exportations MALAISIE
Malásia Exportação Malásia

มาเลเซีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า