มาลาวี ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ MWI มาลาวี

ทำธุรกิจใน มาลาวี MW (Lilongwe) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

มาลาวี -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
MALAWI Foreign Trade
หลักล้าน USD
มาลาวี -  นำเข้า: 645 นำเข้า/โลก=0.01%. นำเข้า/GDP= 0.0645.
มาลาวี -  ส่งออก: 364 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 13.20%.  

มาลาวี เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 45.66
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 7645 (PPP)
รายตัว: 600 USD
World 9,300
สกุลเงิน MK (ISO= MWK)
ประชากร: 13,013,926
ว่างงาน: %
Km2= 118,480.00

มาลาวี  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 53,7
ธุรกิจ= 45,2
การค้าขาย= 68,8
รัฐบาล 48,6
สกุลเงิน= 69,8
การลงทุน= 50
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 50
ความเสียหาย= 27
แรงงาน= 57,2
100 Best
ความเสียหาย= 2,8
10 โปร่งใส

มาลาวี ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, ตลาดสำหรับภาคใต้แอฟริกาตะวันออกและ (COMESA), SADC, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


มาลาวี ส่งออก มาลาวี หลักสูตร การทำธุรกิจใน มาลาวี    Lilongwe 
Africa MALAWI  (Malawian).  .  ภาษา: English (en).  สกุลเงิน: kwacha; kwacha [pl. invar.] (MK).  ISO = MW  ISO3 = MWI. 

มาลาวี 100 ภาษา
GMT= +2:00.  Tel= 265.  Volt= 2209v.  ภูมิศาสตร์: 34.307,-13.215,5
MALAWI MALAWI Exports
MALAWI Exportaciones MALAWI
MALAWI Exportations MALAWI
Malavi Exportação Malavi

มาลาวี  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า