มาเก๊า ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ MAC มาเก๊า

ทำธุรกิจใน มาเก๊า MO () : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

มาเก๊า -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
MACAO Foreign Trade
หลักล้าน USD
มาเก๊า -  นำเข้า: 3,478 นำเข้า/โลก=0.03%. นำเข้า/GDP= 0.3478.
มาเก๊า -  ส่งออก: 3,465 ส่งออก/โลก=0.03%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 69.43%.  

มาเก๊า เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 48.63
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 10000 (PPP)
รายตัว: 22,000 USD
World 9,300
สกุลเงิน  (ISO= )
ประชากร: 0
ว่างงาน: 4.10%
Km2=

มาเก๊า  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
ความเสียหาย= 5,4
10 โปร่งใส

มาเก๊า ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


มาเก๊า ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ มาเก๊า     
Asia Macao  ().  .  ภาษา:  ().  สกุลเงิน:  ().  ISO = MO  ISO3 = MAC. 

มาเก๊า 100 ภาษา
GMT= +8:00.  Tel= 853.  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์:
MACAO MACAO Exports
MACAO Exportaciones MACAO
MACAO Exportations MACAO
Macau Exportação Macau

มาเก๊า  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า