มาลี มาลี ภาษาไทย การแปล ๑๐๐ ภาษา : จีน ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโครเอเชีย ภาษาคะตะลัน ...

โรงเรียนธุรกิจ
EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

ทำธุรกิจใน มาลี

โครงการปริญญาโทธุรกิจ

EENI -The Global Business Schoolโ รงเรียนธุรกิจ
โครงการปริญญาโทธุรกิจระหว่างประเทศ

Master International Business

EUROPE
ภาษาอัง [en]: MALI
ภาษากรีก [el]: Μάλι
ภาษาลิทัวเนีย [lt]: Malis
ภาษาเอสเปรันโต (eo): Malio
ภาษาลิทัวเนีย (lt): Malis
ภาษาไอซ์แลนด์ (is): Malí
ภาษาจอร์เจีย (ka): მალი
ภาษาอาร์เมเนีย (hy): Մալի
ภาษาอัสตูเรียส (ast): Malí
ไอริช (ga): Mailí

MALI = ภาษาสเปน [es] , ภาษาฝรั่งเศส [fr] , ภาษาเยอรมัน [de] , ภาษาดัตช์ [nl] , ภาษาโปรตุเกส [pt] , ภาษาอิตาลี [it] , ภาษาโปแลนด์ [pl] , ภาษาฮังการี [hu] , ภาษาสวีเดน [sv] , ภาษานอร์เวย์ [no] , ภาษาฟินแลนด์ [fi] , ภาษาสโลวัก [sk] , ภาษาเดนมาร์ก [da] , ภาษาเช็ก [cs] , ภาษาโรมาเนีย [ro] , ภาษาโครเอเชีย [hr] , ภาษาตุรกี [tr] , ภาษาคะตะลัน [ca] , ภาษาแอลเบเนีย (sq), นอร์เวย์ไนนอรส์ก (nn), ภาษาเอสโทเนีย (et), ภาษาลัตเวีย (lt), ภาษาสโลเวเนีย (si), ภาษาตาตาร์ (tt), ภาษาเติร์กเมน (tk), ภาษาบัชคีร์ (ba), (bd), บอสเนีย (bs), เซอร์โบ-โครเอเชีย (sh), ภาษาอาเซอร์ไบจาน (az), ภาษาบาสก์ (eu), ภาษากาลิเซีย (gl), ฝรั่งเศส Provencal (frp), คอร์ซิกา (co), เวลส์ (cy), ภาษาเบรตัน (br),

Cyrillic
ภาษารัสเซีย [ru]: Мали
ภาษาบัลกาเรีย [bg]: Мали
ภาษาเซอร์เบีย [rs]: Мали
ภาษายูเครน [uk]: Малі
ภาษาเบลารูเชียน (be): Малі
ภาษามาซิโดเนีย (mk): Мали
ภาษาชูวัช (cv): MALI
ออสเซทิก (os): Мали
ภาษาเชเชน (ce): MALI
ภาษาคาซัค (kk): Мали
ทาจิก (tg): Малӣ
ภาษามองโกเลีย (mn): Мали

ASIA
ภาษาเกาหลี [ko]: 말리
ภาษาญี่ปุ่น [ja]: マリ
ภาษาไทย [th]: มาลี
ภาษาฟิลิปปินส์ [tl]: MALI
ภาษาอินโดนีเซีย [id]: Mali
ภาษาเวียดนาม (vi): Ma-li
ภาษาอราเมอิก (arc): ܡܠܝ
ภาษาฮีบรู (he): מאלי
MALI= ภาษามาเลย์ (ms), ภาษาชวา (jv), ภาษาซุนดา (su), ภาษาอุซเบก (uz), ภาษายิดดิช (yi),

INDIA
ภาษาฮินดี [hi]: माली
ภาษามาลายาลัม (ml): മാലി
ภาษาทมิฬ (ta): மாலி
ภาษาเบงกาลี (bn): মালি
ภาษาคุชราต (gu): માલિ
ภาษาเตลูกู (te): మాలి
ภาษามราฐี (mr): माली
ภาษากันนาดา (kn): ಮಾಲಿ
ภาษาปัญจาบ (pa): ਮਾਲੀ
ภาษาดิเวฮิ (dv): މާލީ
MALI= ภาษาอัสสัม (as), ภาษาบาลี (pi),

CHINA
จีน [cn]: 马里共和国
ภาษาจีนกวางตุ้ง (zh yue): 馬利
MALI= ชาวแคะ (hak),

ARABIC
ภาษาอาหรับ [ar]: مالي
ภาษาอูรดู (ur): مالی
ภาษาเปอร์เซีย (fa): مالی

AFRICA
สวาติ (ss): iMali
ภาษาโซมาเลีย (so): Maali
MALI= ภาษาแอฟริคานส์ (af), อิกโบ (ig), อุรา (ee), โซสา (xh), ซูลู (zu), ภาษาสวาฮีลี (sw), โซโทใต้ (st), โยรูบา (yo), โฮซา (ha),

AMERICA
MALI= ไอย์มารา (ay), เกซัว (qu), นาวาโฮ (nv), เฮต (ht),

ISO Country Code = ML Continent = Africa GMT = +0:00 Dial Code = 223 Voltage = 110/220v
แผนที่ - มาลี
มาลีแผนที่
ประเทศ: มาลี - ภาษารัสเซีย, ภาษาฮินดี, ภาษาตุรกี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษากรีก, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาดัตช์, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาเกาหลี, ภาษาโปแลนด์, ภาษาสวีเดน, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาสโลวัก