โมร็อกโก ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ MAR โมร็อกโก

ทำธุรกิจใน โมร็อกโก MA (Rabat) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

โมร็อกโก -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
MOROCCO Foreign Trade
หลักล้าน USD
โมร็อกโก -  นำเข้า: 18,150 นำเข้า/โลก=0.18%. นำเข้า/GDP= 1.815.
โมร็อกโก -  ส่งออก: 9,472 ส่งออก/โลก=0.09%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 19.60%.  

โมร็อกโก เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 62.64
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 140900 (PPP)
รายตัว: 4,300 USD
World 9,300
สกุลเงิน DH (ISO= MAD)
ประชากร: 33,241,259
ว่างงาน: 10.50%
Km2= 446,550.00

โมร็อกโก  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 57,7
ธุรกิจ= 76,2
การค้าขาย= 68
รัฐบาล 76,5
สกุลเงิน= 80,5
การลงทุน= 60
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 35
ความเสียหาย= 35
แรงงาน= 30,8
100 Best
ความเสียหาย= 3,5
10 โปร่งใส

โมร็อกโก ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, สันนิบาตอาหรับ, ESCWA, ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


โมร็อกโก ส่งออก โมร็อกโก หลักสูตร การทำธุรกิจใน โมร็อกโก    Rabat 
Africa المغرب  (Moroccan).  Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech, Agadir, Fez, Kenitra, Oujda, Safi, El Jadida, Ouarzazate.  ภาษา: Arabic العربية (ar).  สกุลเงิน: dirham (DH).  ISO = MA  ISO3 = MAR. 

โมร็อกโก 100 ภาษา
GMT= +0:00.  Tel= 212 (7).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: -6.317,31.883,5
MOROCCO MOROCCO Exports
MARRUECOS Exportaciones MARRUECOS
MAROC Exportations MAROC
Marrocos Exportação Marrocos

โมร็อกโก  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า