เลโซโท เลโซโท ภาษาไทย การแปล ๑๐๐ ภาษา : จีน ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโครเอเชีย ภาษาคะตะลัน ...

โรงเรียนธุรกิจ
EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

ทำธุรกิจใน เลโซโท

โครงการปริญญาโทธุรกิจ

EENI -The Global Business Schoolโ รงเรียนธุรกิจ
โครงการปริญญาโทธุรกิจระหว่างประเทศ

Master International Business

EUROPE
ภาษาอัง [en]: LESOTHO
ภาษาสเปน [es]: LESOTO
ภาษาโปรตุเกส [pt]: Lesoto
ภาษาโครเอเชีย [hr]: Lesoto
ภาษากรีก [el]: Λεσόθο
ภาษาตุรกี [tr]: Lesoto
ภาษาลิทัวเนีย [lt]: Lesotas
ภาษาแอลเบเนีย (sq): Lesoto
ภาษาลัตเวีย (lv): Lesoto
ภาษาสโลเวเนีย (si): Lesoto
ภาษาตาตาร์ (tt): Lesoto
ภาษาเติร์กเมน (tk): Lesoto
บอสเนีย (bs): Lesoto
เซอร์โบ-โครเอเชีย (sh): Lesoto
ภาษาเอสเปรันโต (eo): Lesoto
ภาษาลิทัวเนีย (lt): Lesotas
ภาษาไอซ์แลนด์ (is): Lesótó
ภาษาจอร์เจีย (ka): ლესოთო
ภาษาอาเซอร์ไบจาน (az): Lesoto
ภาษาอาร์เมเนีย (hy): Լեսոտո
ภาษากาลิเซีย (gl): Lesoto
ฝรั่งเศส Provencal (frp): Lesothô
ไอริช (ga): Leosóta

LESOTHO = ภาษาฝรั่งเศส [fr] , ภาษาเยอรมัน [de] , ภาษาดัตช์ [nl] , ภาษาอิตาลี [it] , ภาษาโปแลนด์ [pl] , ภาษาฮังการี [hu] , ภาษาสวีเดน [sv] , ภาษานอร์เวย์ [no] , ภาษาฟินแลนด์ [fi] , ภาษาสโลวัก [sk] , ภาษาเดนมาร์ก [da] , ภาษาเช็ก [cs] , ภาษาโรมาเนีย [ro] , ภาษาคะตะลัน [ca] , นอร์เวย์ไนนอรส์ก (nn), ภาษาเอสโทเนีย (et), ภาษาบัชคีร์ (ba), (bd), ภาษาบาสก์ (eu), ภาษาอัสตูเรียส (ast), คอร์ซิกา (co), เวลส์ (cy), ภาษาเบรตัน (br),

Cyrillic
ภาษารัสเซีย [ru]: Лесото
ภาษาบัลกาเรีย [bg]: Лесото
ภาษาเซอร์เบีย [rs]: Лесото
ภาษายูเครน [uk]: Лесото
ภาษาเบลารูเชียน (be): Лесота
ภาษามาซิโดเนีย (mk): Лесото
ภาษาชูวัช (cv): Лесото
ออสเซทิก (os): Лесото
ภาษาเชเชน (ce): LESOTHO
ภาษาคาซัค (kk): Лесуту
ทาจิก (tg): Лесото
ภาษามองโกเลีย (mn): Лесото

ASIA
ภาษาเกาหลี [ko]: 레소토
ภาษาญี่ปุ่น [ja]: レソト
ภาษาไทย [th]: เลโซโท
ภาษาฟิลิปปินส์ [tl]: Lesoto
ภาษาอินโดนีเซีย [id]: Lesotho
ภาษาเวียดนาม (vi): Lê-xô-thô
ภาษาอุซเบก (uz): Lesoto
ภาษาฮีบรู (he): לסוטו
LESOTHO= ภาษามาเลย์ (ms), ภาษาชวา (jv), ภาษาซุนดา (su), ภาษาอราเมอิก (arc), ภาษายิดดิช (yi),

INDIA
ภาษาฮินดี [hi]: लेसोथो
ภาษามาลายาลัม (ml): ലെസോതോ
ภาษาทมิฬ (ta): லெஸோதோ
ภาษาเบงกาลี (bn): লেসোথো
ภาษาคุชราต (gu): લેસોથો
ภาษาเตลูกู (te): లెసోథో
ภาษามราฐี (mr): लेसोथो
ภาษากันนาดา (kn): ಲೆಸೊತೋ
ภาษาปัญจาบ (pa): ਲੀਸੋਥੋ
ภาษาดิเวฮิ (dv): ލެސޯތޯ
LESOTHO= ภาษาอัสสัม (as), ภาษาบาลี (pi),

CHINA
จีน [cn]: 莱索托
ภาษาจีนกวางตุ้ง (zh yue): 萊索托
LESOTHO= ชาวแคะ (hak),

ARABIC
ภาษาอาหรับ [ar]: ليسوتو
ภาษาอูรดู (ur): لیسوتھو
ภาษาเปอร์เซีย (fa): لسوتو

AFRICA
สวาติ (ss): é-Lusûtfu / Lusutfu
ภาษาโซมาเลีย (so): Losooto
LESOTHO= ภาษาแอฟริคานส์ (af), อิกโบ (ig), อุรา (ee), โซสา (xh), ซูลู (zu), ภาษาสวาฮีลี (sw), โซโทใต้ (st), โยรูบา (yo), โฮซา (ha),

AMERICA
เกซัว (qu): Suthusuyu
เฮต (ht): Lezoto
LESOTHO= ไอย์มารา (ay), นาวาโฮ (nv),

ISO Country Code = LS Continent = Africa GMT = +2:00 Dial Code = 266 Voltage = 220v
แผนที่ - เลโซโท
เลโซโทแผนที่
ประเทศ: เลโซโท - ภาษารัสเซีย, ภาษาฮินดี, ภาษาตุรกี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษากรีก, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาดัตช์, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาเกาหลี, ภาษาโปแลนด์, ภาษาสวีเดน, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาสโลวัก