เลโซโท ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ LSO เลโซโท

ทำธุรกิจใน เลโซโท LS (Maseru) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

เลโซโท -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
LESOTHO Foreign Trade
หลักล้าน USD
เลโซโท -  นำเข้า: 1,166 นำเข้า/โลก=0.01%. นำเข้า/GDP= 0.1166.
เลโซโท -  ส่งออก: 602,800,000 ส่งออก/โลก=5,841.09%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 9,940,652.47%.  

เลโซโท เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 46.98
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 6064 (PPP)
รายตัว: 3,000 USD
World 9,300
สกุลเงิน M (ISO= LSL)
ประชากร: 2,022,331
ว่างงาน: 45.00%
Km2= 30,355.00

เลโซโท  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 49,7
ธุรกิจ= 61,7
การค้าขาย= 57
รัฐบาล 36,2
สกุลเงิน= 73,1
การลงทุน= 30
การเงิน= 40
ลิขสิทธิ์= 40
ความเสียหาย= 33
แรงงาน= 62,7
100 Best
ความเสียหาย= 3,2
10 โปร่งใส

เลโซโท ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, ตลาดสำหรับภาคใต้แอฟริกาตะวันออกและ (COMESA), SADC, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


เลโซโท ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ เลโซโท    Maseru 
Africa LESOTHO  ((of) Lesotho).  Maseru, Leribe, Quthing, Mohales Hoek, Mafeteng, Mokhotlong, Thaba Tseka.  ภาษา: Sesotho (st).  สกุลเงิน: loti; maloti [pl.] (M).  ISO = LS  ISO3 = LSO. 

เลโซโท 100 ภาษา
GMT= +2:00.  Tel= 266.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 28.243,-29.58,5
LESOTHO LESOTHO Exports
LESOTO Exportaciones LESOTO
LESOTHO Exportations LESOTHO
Lesoto Exportação Lesoto

เลโซโท  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า