สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ PRK สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

ทำธุรกิจใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี KP (Pyongyang) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
KOREA NORTH Foreign Trade
หลักล้าน USD
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี -  นำเข้า: 2,819 นำเข้า/โลก=0.03%. นำเข้า/GDP= 0.2819.
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี -  ส่งออก: 1,275 ส่งออก/โลก=0.01%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 10.24%.  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์:
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 40000 (PPP)
รายตัว: 1,800 USD
World 9,300
สกุลเงิน ₩ (ISO= )
ประชากร: 23,113,019
ว่างงาน: %
Km2= 120,540.00

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง


สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ส่งออก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หลักสูตร การทำธุรกิจใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี    Pyongyang 
Asia 조선  (of the Democratic People's Republic of Korea).  Pyongyang, Rason, Kaesong, Kumgangsan, Sinuiju, Chagang, Kangwon.  ภาษา: Korean 한국어 (ko).  สกุลเงิน: won; won [pl.] (₩).  ISO = KP  ISO3 = PRK. 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 100 ภาษา
GMT= +9:00.  Tel= 850 (2).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 127.834,36.375,5
KOREA NORTH KOREA NORTH Exports
COREA DEL NORTE Exportaciones COREA DEL NORTE
CORÉE DU NORD Exportations CORÉE DU NORD
Coreia do Norte Exportação Coreia do Norte

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า