กัมพูชา ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ KHM กัมพูชา

ทำธุรกิจใน กัมพูชา KH (Phnom Penh) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

กัมพูชา -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
CAMBODIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
กัมพูชา -  นำเข้า: 3,538 นำเข้า/โลก=0.03%. นำเข้า/GDP= 0.3538.
กัมพูชา -  ส่งออก: 2,663 ส่งออก/โลก=0.03%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 20.75%.  

กัมพูชา เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 51.3
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 29890 (PPP)
รายตัว: 2,200 USD
World 9,300
สกุลเงิน CR (ISO= KHR)
ประชากร: 13,881,427
ว่างงาน: 2.50%
Km2= 181,040.00

กัมพูชา  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 56,6
ธุรกิจ= 42,7
การค้าขาย= 63,4
รัฐบาล 94,5
สกุลเงิน= 80,0
การลงทุน= 50
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 20
แรงงาน= 44,5
100 Best
ความเสียหาย= 1,8
10 โปร่งใส

กัมพูชา ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


กัมพูชา ส่งออก กัมพูชา หลักสูตร การทำธุรกิจใน กัมพูชา    Phnom Penh 
Asia Kampuchea  (Cambodian).  Phnom Penh, Kampot, Sisophon, Kampong Chang, Krong Kaoh, Batdambang.  ภาษา: Khmer (km).  สกุลเงิน: riel; riel [pl. invar.] (CR).  ISO = KH  ISO3 = KHM. 

กัมพูชา 100 ภาษา
GMT= .  Tel= .  Volt= .  ภูมิศาสตร์: 104.923,12.716,5
CAMBODIA CAMBODIA Exports
CAMBOYA Exportaciones CAMBOYA
CAMBODGE Exportations CAMBODGE
Camboja Exportação Camboja

กัมพูชา  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า