ญี่ปุ่น ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ JPN ญี่ปุ่น

ทำธุรกิจใน ญี่ปุ่น JP (Tokyo) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

ญี่ปุ่น -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
JAPAN Foreign Trade
หลักล้าน USD
ญี่ปุ่น -  นำเข้า: 451,100 นำเข้า/โลก=4.39%. นำเข้า/GDP= 45.11.
ญี่ปุ่น -  ส่งออก: 550,500 ส่งออก/โลก=5.33%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 25.59%.  

ญี่ปุ่น เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 63.54
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 3914000 (PPP)
รายตัว: 30,700 USD
World 9,300
สกุลเงิน  (ISO= JPY)
ประชากร: 127,463,611
ว่างงาน: 4.30%
Km2= 377,835.00

ญี่ปุ่น  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 72,8
ธุรกิจ= 85,8
การค้าขาย= 82
รัฐบาล 61,1
สกุลเงิน= 93,6
การลงทุน= 60
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 70
ความเสียหาย= 75
แรงงาน= 82,5
100 Best
ความเสียหาย= 7,3
10 โปร่งใส

ญี่ปุ่น ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (AEPC), สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN+3), SAARC (ข้อง), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ญี่ปุ่น ส่งออก ญี่ปุ่น หลักสูตร การทำธุรกิจใน ญี่ปุ่น    Tokyo 
Asia 日本  (Japanese).  Tokyo, Fukuoka, Sendai, Hiroshima, Osaka, Sapporo, Kobe, Yokohama,東京, 福岡, 仙台, 広島, 大阪, 札幌, 神戸, 横浜.  ภาษา: Japanese 日本語 (ja).  สกุลเงิน: yen; yen [pl.] ().  ISO = JP  ISO3 = JPN. 

ญี่ปุ่น 100 ภาษา
GMT= +9:00.  Tel= 81 (3).  Volt= 110v.  ภูมิศาสตร์: 137.99,37.562,5
JAPAN JAPAN Exports
JAPÓN Exportaciones JAPÓN
JAPON Exportations JAPON
Japão Exportação Japão

ญี่ปุ่น  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า