จอร์แดน ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ JOR จอร์แดน

ทำธุรกิจใน จอร์แดน JO (Amman) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

จอร์แดน -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
JORDAN Foreign Trade
หลักล้าน USD
จอร์แดน -  นำเข้า: 8,681 นำเข้า/โลก=0.08%. นำเข้า/GDP= 0.8681.
จอร์แดน -  ส่งออก: 4,226 ส่งออก/โลก=0.04%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 46.33%.  

จอร์แดน เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 75.51
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 27860 (PPP)
รายตัว: 4,800 USD
World 9,300
สกุลเงิน JD (ISO= JOD)
ประชากร: 5,906,760
ว่างงาน: 12.50%
Km2= 92,300.00

จอร์แดน  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 65,4
ธุรกิจ= 68,9
การค้าขาย= 78,8
รัฐบาล 56,9
สกุลเงิน= 80,3
การลงทุน= 50
การเงิน= 60
ลิขสิทธิ์= 55
ความเสียหาย= 47
แรงงาน= 74,1
100 Best
ความเสียหาย= 5,1
10 โปร่งใส

จอร์แดน ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO สันนิบาตอาหรับ, ESCWA, ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ตะวันออกกลาง


จอร์แดน ส่งออก จอร์แดน หลักสูตร การทำธุรกิจใน จอร์แดน    Amman 
Asia الاردن  (Jordanian).  Amman, Maan, Aqabah, Irbid, Az Zarqua, Al Karak.  ภาษา: Arabic العربية (ar).  สกุลเงิน: dinar (JD).  ISO = JO  ISO3 = JOR. 

จอร์แดน 100 ภาษา
GMT= +2:00.  Tel= 962 (6).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 36.786,31.253,5
JORDAN JORDAN Exports
JORDANIA Exportaciones JORDANIA
JORDANIE Exportations JORDANIE
Jordânia Exportação Jordânia

จอร์แดน  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า