อิหร่าน ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ IRN อิหร่าน

ทำธุรกิจใน อิหร่าน IR (Tehran) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

อิหร่าน -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
IRAN Foreign Trade
หลักล้าน USD
อิหร่าน -  นำเข้า: 42,500 นำเข้า/โลก=0.41%. นำเข้า/GDP= 4.25.
อิหร่าน -  ส่งออก: 55,420 ส่งออก/โลก=0.54%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 17.71%.  

อิหร่าน เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 41.49
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 552800 (PPP)
รายตัว: 8,100 USD
World 9,300
สกุลเงิน Rls (ISO= IRR)
ประชากร: 68,688,433
ว่างงาน: 11.20%
Km2= 1,648,000.00

อิหร่าน  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 44,6
ธุรกิจ= 60,6
การค้าขาย= 57,4
รัฐบาล 79,7
สกุลเงิน= 60,1
การลงทุน= 10
การเงิน= 10
ลิขสิทธิ์= 10
ความเสียหาย= 25
แรงงาน= 52,4
100 Best
ความเสียหาย= 2,3
10 โปร่งใส

อิหร่าน ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO สันนิบาตอาหรับ, ESCWA, ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, SAARC (ข้อง), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


อิหร่าน ส่งออก อิหร่าน หลักสูตร การทำธุรกิจใน อิหร่าน    Tehran 
Asia ایران  (Iranian).  Tehran, Esfahan, Shiraz, Birjand, Tabriz, Mashhad, Bushehr, Ahvaz, Kerman.  ภาษา: Persian فارسی  (fa).  สกุลเงิน: rial (Rls).  ISO = IR  ISO3 = IRN. 

อิหร่าน 100 ภาษา
GMT= +3:00.  Tel= 98 (21).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 54.197,32.739,5
IRAN IRAN Exports
IRÁN Exportaciones IRÁN
IRAN Exportations IRAN
Irão Exportação Irão

อิหร่าน  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า