อิรัก ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ IRQ อิรัก

ทำธุรกิจใน อิรัก IQ (Baghdad) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

อิรัก -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
IRAQ Foreign Trade
หลักล้าน USD
อิรัก -  นำเข้า: 19,570 นำเข้า/โลก=0.19%. นำเข้า/GDP= 1.957.
อิรัก -  ส่งออก: 17,780 ส่งออก/โลก=0.17%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 39.69%.  

อิรัก เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์:
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 94100 (PPP)
รายตัว: 3,400 USD
World 9,300
สกุลเงิน ID (ISO= IQD)
ประชากร: 26,783,383
ว่างงาน: 25.00%
Km2= 437,072.00

อิรัก  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= -
ธุรกิจ= -
การค้าขาย= -
รัฐบาล -
สกุลเงิน= -
การลงทุน= -
การเงิน= -
ลิขสิทธิ์= -
ความเสียหาย= -
แรงงาน= -
100 Best
ความเสียหาย= 1,3
10 โปร่งใส

อิรัก ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


อิรัก ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ อิรัก    Baghdad 
Asia العراق  (Iraqi).  Baghdad, Ar Rubat, Ramadi, Karbala, Basrah, Al Kut, Kirkuk, Mosul, Arbil.  ภาษา: Arabic العربية (ar).  สกุลเงิน: dinar (ID).  ISO = IQ  ISO3 = IRQ. 

อิรัก 100 ภาษา
GMT= +3:00.  Tel= 964 (1).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 43.772,33.048,5
IRAQ IRAQ Exports
IRAQ Exportaciones IRAQ
IRAK Exportations IRAK
Iraque Exportação Iraque

อิรัก  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า